Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

  • Vertrouwen, transparantie en veiligheid
  • Ontwikkeling en innocatie
  • Kwaliteit en degelijkheid
  • Respect – erkennen van en goed omgaan met verschillen
  • De lerling en het primaire proces centraal

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wat is een elektronische leeromgeving (ELO)?

Bij een ELO kun je leren via de computer. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie krijgen per vak. Je kunt lessen oefenen. En je kunt ook berichten uitwisselen met andere leerlingen en docenten.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Vóór de meivakantie ontvang je bericht van ons.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Woon je in het Westland? Dan krijg je via de basisschool een aanmeldingsformulier. Je kunt het aanmeldingsformulier digitaal invullen.

Op welke locatie kom ik terecht?

We hebben meerdere scholen. Het onderwijs verschilt wel wat per school. Meestal vertelt je leerkracht van de basisschool welk vervolgonderwijs – en dus welke school – voor jou geschikt is. 

Wat is 4M?

We zijn een moderne school en geven je de vrijheid zelf te kiezen voor Maatwerklessen (4M). Naast de klassikale Monolessen krijg je uit Steun- en/of Talentlessen. Je Mentor helpt je bij deze keuze. Ook zijn er Multi-lessen waar meerdere vakken samenwerken.

Wat is een Maatwerkles

In een Maatwerkles krijg je extra ondersteuning voor een vak waar je moeite mee hebt. Ook kun je werken aan het ontwikkelen van je talenten in lessen over allerlei onderwerpen zoals het leven in de Middeleeuwen, drama, presenteren, solliciteren.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn. Ook kijken we even op andere plekken in de school. Bijvoorbeeld in de mediatheek en de gymzaal.

Wat is een Monoles

In een Monoles krijg je les met de hele klas van één docent in één vak.

Wat is een Multiles

Tijdens de Multilessen werken vakken samen aan één onderwerp. Denk aan de combinatie van bijvoorbeeld Biologie en Nederlands. Je doet onderzoek en daarna werk je je onderzoek uit in een verslag.

Zijn er professionele kunst- en cultuurlessen te volgen op de Gasthuislaan

Jazeker, bij ISW Gasthuislaan besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur. In de eerste klas worden er twee dansdagen georganiseerd en voor de hele school staat er jaarlijks een groot schoolconcert op de agenda. Dankzij een samenwerking met het Scapino Ballet en het Rotterdams Hellendaal Vioolinstituut kun je op onze school zelfs dans- en vioolles krijgen van professionele docenten. Sinds oktober 2019 is er ook een Productiehuis 'Play Now' geopend. Hier worden, samen met Koperen Kees en Muziekmeesters Westland, muziek- en theaterlessen gegeven.

Kun je worden toegelaten tot havo/vwo als de basisschool iets anders adviseert?

Nee, als de basisschool je geen havo adviseert, kun je niet worden geplaatst in een havo/vwo-klas.

Topsportvriendelijk

Ben jij een talent in een sport en moet je soms deelnemen aan centrale trainingen of wedstrijden ver weg of tijdens schooltijd. Daar werken wij graag aan mee, door goede afspraken te maken aan het begin van een schooljaar. Er wordt dan, afhankelijk van het niveau waarop je sport, bekeken welke mogelijkheden we kunnen aanbieden. Topsportvriendelijk onderwijs vindt je op ISW Gasthuislaan en ISW Irenestraat.

Naar je nieuwe school

Mag ik ook opgeven bij wie ik in de klas wil op de Gasthuislaan?

Ja, dat kan. In mei ontvang je hier een mail over met daarin een link. Via deze link kan je je voorkeuren aangeven.

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Hoe kom ik aan schoolboeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding.

Mag ik een schoolagenda kopen die ik zelf leuk vind?

Je mag de agenda kopen die jij leuk vind. Zolang er geen dingen in staan waar die niet heel netjes zijn, ben je er vrij in. Een tip: koop een overzichtelijke agenda. Dan zie je meteen welk huiswerk je nog te doen hebt.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Dat huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elke twee tot drie lesuren heb je een pauze van twintig of dertig minuten.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauzes kun je broodjes, snacks, snoep, frisdrank en soep in de aula kopen.

Zijn er dingen die niet mogen op school?

Zeker, maar belangrijker is wat we van je verwachten: gewoon dat je je naar elkaar toe netjes gedraagt en eerlijk bent. Dat je rekening houdt met andere leerlingen en medewerkers in de school (respect). Als iedereen dat doet, komt het vanzelf wel goed en is het voor iedereen fijn om op school te zijn. Dat is belangrijk. En als het mis gaat, dan helpen we je.

Een enkele regel: je mag in het gebouw geen kauwgom kauwen. Ook mag je in de school geen pet dragen. Dat hoort net als veel andere zaken gewoon bij je netjes en respectvol gedragen.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Maar bij het begin van de les gaat de telefoon uit.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift (behalve op ISW Irenestraat). Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je van de dokter geen trappen mag lopen, maken we een uitzondering. Wel mag je dan een andere leerling even vragen je te helpen in de lift. Bijvoorbeeld om je tas te dragen. Zeg het even op school dat je de lift wilt gebruiken. Dan zorgen wij voor een sleutel om de lift te bedienen.

Niveaus

Welke niveaus zijn er in het eerste leerjaar op de Gasthuislaan?

In het eerste jaar zijn er klassen voor havo/vwo en vwo. Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor gymnasium(-plus) of voor atheneum(-plus). Als je kiest voor plus, dan krijg je aanvullend het vak C&W (Cultuur en Wetenschap).

In welke niveauklas kom ik?

Het is vooral belangrijk welk advies de leerkracht van je basisschool je geeft, want dat advies gebruiken we om je in de juiste klas te plaatsen.

Wat is de gymnasium(-plus) of atheneum (-plus)?

Voor zowel atheneum- als gymnasium-leerlingen is het mogelijk om de vwo-plus variant te doen. Dan volg je aanvullend Cultuur en Wetenschap, een vak dat wordt vormgegeven door middel van projectlessen en keuzemodules.

Mag ik ook meedoen aan Anglia

Anglia is er voor iedereen. Jaarlijks is er een informatieavond en daar wordt verteld wat Anglia precies inhoudt. Anglia is te volgen op 6 verschillende niveaus, dus er is altijd wel een niveau wat bij jou past. Met behulp van een studieboek en een website kun je zelfstandig aan de slag. In april volgt er een examen en indien je dit haalt, krijg je een Anglia diploma voor jouw niveau.

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?

Op het gymnasium krijg je ook les in Latijn en Grieks. Dat noemen we 'klassieke talen'. Aan het einde begin van de eerste klas maak je een keuze: ga je voor een atheneumdiploma of kies je met Latijn en Grieks voor een gymnasiumdiploma.

Klassen

Hoeveel eerste klassen zijn er op de Gasthuislaan?

Gemiddeld zijn er 6 eerste klassen; 4 havo/vwo en 2 vwo-klassen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Dat verschilt: van 25 tot 31 leerlingen in de havo/vwo klassen. In de kader/mavo, mavo en mavo/havo klassen zitten tussen de 22 en 30 leerlingen. In de vakcollege klassen zitten tussen de 18 en 25 leerlingen. In de praktijkonderwijsklassen zitten 14 leerlingen en in het Vakcollege met lwoo zitten 15 leerlingen.

Hoeveel jaar zit je op een havo of vwo?

De havo-opleiding duurt vijf jaar en die op het vwo zes jaar.

Lessen

Is er huiswerkbegeleiding op school?

Ja, de school biedt, verdeeld over meerdere periodes, 'Huiswerk onder toezicht' (Huiswerkklas (HWK)) aan. Dit is één of twee middagen naar keuze van 14.15 - 17.00 uur. Je dient je hiervoor op te geven en er zitten kosten aan verbonden. De Huiswerkklas wordt begeleid door een docent en een bovenbouwleerling. Huiswerkbegeleiding wordt op school aangeboden door een commercieel bedrijf 't Z-je op maandag en woensdagmiddag. Zij bieden intensieve begeleiding. De HWK is alleen werken aan je huiswerk in een stiltelokaal. Je mag vragen stellen aan de aanwezige docent.

Hoeveel lesuren heb ik per week?

In de eerste klas heb je per week 32 lesuren. Een lesuur is 50 minuten. Sommige vakken heb je twee uur achter elkaar, zoals techniek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming. We noemen dat een ‘blokuur’. De lesdagen zijn niet altijd even lang. Je hebt op een lesdag steeds twee lessen achter elkaar, daarna is er een pauze.

Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

Nee, meestal niet. In sommige lokalen staan de tafels en de stoelen anders. Bij de eerste les spreken we af op welke plek je de eerste weken zit. Dan kunnen je nieuwe leraren en leraressen aan de namen wennen! Na een paar weken wisselen de plekken wel eens.

Krijg ik elke dag huiswerk?

Ja daar moet je wel op rekenen. Vaak kun je op school al iets aan je huiswerk doen. Maar houd er wel rekening mee dat je ook thuis nog aan de slag moet.

Heb je ook wel eens een uur geen les?

In de eerste klassen komt dat niet voor. Natuurlijk moeten de leraren van die dag er dan wél zijn. Is er één ziek of afwezig, dan heb je meestal een 'opvanguur'. Dan krijg je gewoon les. Je hebt dus nooit 'tussenuren'. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je later op school komen. Of je kunt eerder naar huis. Op de lichtkrant of via de website kun je altijd zien of er wijzigingen zijn voor de volgende dag.

Krijg je binnen- of buitengym?

Als het lekker weer is, gymmen we vóór de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie buiten. Als het heel slecht weer is heb je binnengym. In de winter gym je altijd binnen.

Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

Op onze school komen tussenuren nauwelijks voor. Wanneer er een les uitvalt, krijg je een andere les van die dag. Ook kun je een andere leraar krijgen. In zo’n uur krijg je les of kun je alvast je huiswerk maken. Dat vertelt de docent je dan.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Die wijzigingen staan op de site van school, of op de lichtkrant in de school (het digitale informatiebord).

Vakken

Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

Je krijgt twaalf vakken in de eerste klas: Levensbeschouwelijke vorming, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, muziek, beeldende vorming, informatiekunde en lichamelijk opvoeding. Ook heb je een studieles en een uur leefstijl per week. Leerlingen de op het gymnasium zitten krijgen Grieks en Latijn erbij. Vwo-leerlingen (atheneum of gymnasium) die kiezen voor - plus, krijgen aanvullend het (module)vak Cultuur en Wetenschap (projecten en specialisaties).

Welke talen leer je?

In de eerste klas heb je Nederlands, Engels en Frans. In de tweede klas komt Duits erbij. Ga je naar het gymnasium? Dan krijg je ook Grieks en Latijn.

Zijn de vakken moeilijk op havo en vwo?

Havo en vwo zijn de moeilijkste twee vormen van onderwijs. Maar als je een advies voor havo of vwo hebt gehad, gaat het je vast en zeker lukken. Let maar op: wat nu nog moeilijk lijkt, is straks heel gewoon. Misschien dacht je in groep 3 wel dat lezen moeilijk zou zijn. En nu vind je dat ook vanzelfsprekend!

BSM als examenvak

Op ISW Gasthuislaan is het voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo mogelijk te kiezen voor lichamelijke opvoeding als examenvak: BSM (bewegen, Sport en Maatschappij). Met deze basis is het voor leerlingen mogelijk zich verder te ontwikkelen in beweging. Het vak heeft een praktisch en een theoretisch deel.

Kennismaken / Schoolkamp / Startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Is er een kamp in de eerste klas?

We noemen het kamp een 'werkweek'. We gaan drie dagen naar Oldebroek in Gelderland. De andere twee dagen doen we allerlei dingen in en om de school. De werkweek valt in de derde schoolweek.

Is de werkweek verplicht?

Ja, als je bij ons op school komt is het deelnemen aan de werkweek verplicht. Die week is belangrijk om kennis met elkaar te maken. Ook leer je met elkaar samenwerken. Heb je toch een reden om niet mee te gaan (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan met de leerjaarcoördinator van het eerste leerjaar.

Mentor

Kun je met iemand praten als je een probleem hebt?

Ja, je hebt een mentor: dat is een leraar die jouw klas extra begeleidt. Hij helpt je als je met belangrijke vragen of problemen rondloopt. Een mentor heeft altijd twee assistenten. Is het een heel ingewikkeld probleem? Dan kun je het bespreken met de zorgcoördinator of iemand anders die je verder kan helpen.

Wat is een mentor?

Mentor is een ander woord voor klassenleraar of –lerares. Je krijgt van je mentor gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur/studieles met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht.

Wat gebeurt er in de studieles?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Wat is een assistentmentor?

Op ISW Gasthuislaan zijn er assistentmentoren. Dit is een leerling uit de examenklas die je kan helpen bij veel vragen over de school en die betrokken is bij heel veel activiteiten van jouw klas. Wist je dat leerlingen uit de hoogste klas het vaak heel leuk vinden om assistent-mentor te worden? En ze doen het ook met heel veel plezier. Elke klas heeft twee assistent-mentoren.

Wat is een leerjaarcoördinator?

Een leerjaarcoördinator heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de leerjaarcoördinator melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurt en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de leerjaarcoördinator langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Dan kun je hulp krijgen van de remedial teacher. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Zorg voor de leerling

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school vind je een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven (dyslexie)? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: een weerbaarheidstraining bijvoorbeeld, of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Wat doe ik als ik gepest wordt?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of mentor/coach. Samen met de ‘pesters’ gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Ik heb dyslexie. Wat doen jullie daarmee?

Heb je ook een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij een toets. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding van de remedial teacher krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel écht dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen

Ik heb een dyslexieverklaring. Wat heb ik daaraan op school?

Als jij zo'n verklaring hebt, mogen we je meer tijd geven bij toetsen en examens. Ook krijg je extra begeleiding van de remedial teacher. Daardoor leer je wat beter omgaan met je dyslexie. We hebben ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Al in de eerste schoolweken krijg je een paar kleine testjes. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Rapporten en cijfers

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Je krijgt drie keer per jaar een rapport. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald.

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en altijd je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het ook dan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je óók graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Soms is het niet nodig een toets in te halen

Kun je blijven zitten in de eerste?

Nee, aan het eind van de eerste klas ga je altijd naar het volgende jaar. Welke klas dat wordt, hangt af van hoe goed je het hebt gedaan in de eerste klas. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Hooguit in een bijzonder geval, maar dat komt zelden voor.

Sfeer

Is het een gezellige school?

Dat zou je eigenlijk onze leerlingen moeten vragen. Die zullen je zeker vertellen dat het gezellig is op school. We houden ook wel eens onderzoeken onder onze leerlingen. En dan krijgen we als school hoge cijfers. Wist je trouwens dat er heel veel docenten op school zijn die oud-leerling zijn? Dat zegt genoeg!

Mag je meedoen aan het toneelstuk of de musical als je in de eerste klas zit?

In de eerste klas tel je helemaal mee. Als er weer aan een toneelstuk of een musical gaan beginnen, zijn er audities. Laat maar zien dat je talent hebt!

Wat kan ik met de cultuurkaart die ik krijg?

Elk jaar krijg je de Cultuurkaart. Zorg dat je de kaart altijd bij je hebt. Je krijgt dan korting in winkels en in de bioscoop. En over cultuur gesproken: we organiseren op school ook veel culturele activiteiten!

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Ik bespeel een muziekinstrument en dat gaat best goed. Kan ik daar op school iets mee doen?

ISW Gasthuislaan heeft een eigen schoolorkest. Ook hebben we elk jaar wel een paar bandjes die muziek maken. Het schoolconcert van onze opleiding is zelfs heel beroemd in het Westland!

Zijn er ook schoolfeesten?

Elke school heeft een eigen feestcommissie. Die organiseert een paar avonden per jaar een disco. Je bent natuurlijk alleen welkom op de schoolfeesten van je eigen school.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de gymleraren een sportdag. De school neemt ook deel aan schoolkampioenschappen.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon of Blijdorp.