Herkansingen SE-3

 | Herkansingen SE-3 | Het nieuws van ISW | Nieuws | Onze school
Gepubliceerd op: 12 mei 2020

Beste eindexamenkandidaten,

Naar aanleiding van een aantal telefoontjes en mails over de herkansingen stuur ik hierbij de volgende verduidelijking. Nu bijna iedereen zijn SE’s heeft afgerond (deze week zijn de laatste inhaaltoetsen), gaan we kijken naar de herkansingen.

Herkansingen SE-3

De inschrijving voor de herkansing kan nu via magister. Deze herkansing kun je gebruiken om te her profileren of om alsnog te slagen.

Alle cijfers van SE-3 worden uiterlijk maandag 18 mei 2020 om 12.00 uur in Magister vermeld. Je kunt je voor maximaal 2 herkansingen opgeven tot maandag 18 mei 2020, 23.59 uur. Daarna kun je je niet meer opgeven om in deze periode te her profileren.

Op woensdag 20 mei 2020 worden de leerlingen die nog niet zijn geslaagd, gebeld door de examencommissie. Hoe laat dat is, kunnen we nu helaas nog niet zeggen omdat alles anders gaat dit jaar. Wel laten we via de website en mail weten als iedereen die het nog niet gehaald heeft, is gebeld.

Mocht je nog niet geslaagd zijn dan krijg je advies over welk vak/vakken je het best kunt herkansen om alsnog te slagen. We voegen deze herkansingen toe aan de lijst die op 18 mei 2020 afgesloten is (eventueel kan dan een opgegeven herkansing gewijzigd worden).

De herkansingen worden 25 en 26 mei 2020 afgenomen. De leerlingen die nog niet geslaagd waren, worden 28 mei 2020 gebeld door de examencommissie. Ook voor dit moment geldt dat we het tijdstip hiervoor nog niet kunnen aangeven. Tijdens dit telefoontje overleggen we welke mondelinge toets(en) over de hele stof je het best kunt doen om alsnog te slagen. De overige leerlingen die herkanst hebben, horen het cijfer zo snel mogelijk daarna. In ieder geval voor 4 juni a.s.

Mondelingen herkansingen over de hele stof.

Deze toetsen over de hele stof zijn niet bedoeld om te her profileren. Als je weet welke toets(en) (maximaal twee) je over de hele stof wilt doen, kun je dit tot uiterlijk 28 mei 2020 23.59 uur per mail aangeven aan de heer Schippers sps@isw.info met een cc naar de heer Noordam nrd@isw.info . Deze toetsen gaan over alle SE-stof en bevatten dus geen CE stof.

Definitieve uitslag 4 juni

Alleen de leerlingen die nu nog niet geslaagd zijn, worden gebeld door de examencommissie. Als deze leerlingen gebeld zijn, vermelden we dit weer op de site.

Resultaatverbetertoetsen

Na 4 juni 2020, maar voor de zomervakantie, vinden nog de ResultaatVerbetertoetsen plaats. Hiervoor kun je je inschrijven per mail bij de heer Schippers op sps@isw.info met een cc naar de heer Noordam nrd@isw.info tot uiterlijk 4 juni 2020 23:59 uur.

Namens de examencommissie,

Dhr. Schippers
examensecretaris

‹ Terug naar overzicht