Opschorten alle schoolexamens

 | Opschorten alle schoolexamens | Het nieuws van ISW | Nieuws | Onze school
Gepubliceerd op: 23 maart 2020

Beste examenleerlingen en ouders/verzorgers,

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen rondom het coronavirus zijn aangescherpt. Eén van de maatregelen is dat alle bijeenkomsten t/m 1 juni a.s. worden verboden. Het afnemen van schoolexamens op dit moment lijkt in het kader van de strenge maatregelen onverstandig. Lucas Onderwijs volgt hierin het advies van de VO-raad. Tot nader order en in afwachting van overleg met de minister worden alle schoolexamens op locatie ISW Gasthuislaan en ISW Sweelincklaan helaas opgeschort.

We  begrijpen dat dit bericht een enorme impact heeft op onze examenleerlingen. Na alle zorgvuldige voorbereiding gingen we er deze week vanuit dat we SE-week 3 af konden ronden. Wat dit betekent voor de eindexamenkandidaten en het CE wordt later duidelijk. Hierover berichten we u zodra wij deze informatie hebben ontvangen. 
Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer Anko Goudswaard, directeur van beide locaties op 
gsd@isw.info .


 Het MT ISW Gasthuislaan en ISW Sweelincklaan

 

‹ Terug naar overzicht