Q&A

 | Q&A | Het nieuws van ISW | Nieuws | Onze school
Gepubliceerd op: 24 maart 2020
Q&A
Met onderstaande vragen proberen wij antwoord te geven op de vragen die er spelen.

De komende tijd zullen wij hier vragen aan toevoegen en de antwoorden uitbreiden.

Vragen voor SE-week 3 & Centraal Landelijk Examen
Kan ik dit jaar nog wel examen doen?
Dinsdag 24 maart 2020 is vanuit het kabinet besloten om de Centraal Landelijk Examens niet door te laten gaan. De school mag op basis van de schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. We hebben tot begin juni om de schoolexamens (welke eerder werden opgeschort) af te ronden. 

Wanneer vindt SE-week 3 plaats?
Dinsdag 24 maart 2020 is vanuit het kabinet besloten om de Centraal Landelijk Examens niet door te laten gaan. De schoolexamens worden leidend in de beslissing of je wel of niet geslaagd bent. SE-week 3 zal deze week dus niet meer plaatsvinden. Wanneer dat wel kan is voor nu nog onduidelijk, deze week meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

Overige vragen
Tot wanneer is de school gesloten?
De school is in ieder geval tot en met 6 april gesloten.

Wat gaat er de komende drie weken gebeuren?
Docenten en onderwijspersoneel die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school. Zij zijn waar nodig inzetbaar voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen en ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Hoe werkt school op afstand?
De verschillende vaksecties verzorgen een programma op afstand. Dit houdt in dat je via de ELO van Magister en eventuele instructiefilmpjes op YouTube les krijgt. Leraren zijn beschikbaar voor vragen op de tijden dat ze ook ingeroosterd staan om jou les te geven. Mocht je docent afwezig staan in Magister dan is er op dit moment geen gelegenheid om hem/haar vragen te stellen.

Ik wil graag aan school werken, maar Magister werkt niet goed. Wat moet ik nu doen?
Uiteraard vinden wij het heel vervelend dat Magister niet goed werkt. Helaas hebben meerdere scholen last van deze problemen. We hebben het aangegeven bij Magister, samen zijn we hard bezig met het zoeken van een oplossing. Hopelijk is dit probleem snel opgelost.

Ik heb thuis geen computer, hoe kan ik nu werken aan mijn schoolopdrachten?
Mocht het voor u onmogelijk zijn om thuis een computer/tablet/laptop te regelen, dan kunt u contact opnemen met Hans Schippers via sps@isw.info. Wij zullen dan kijken op welke manier wij daarin ondersteuning kunnen bieden.

Wat kan ik als ouder doen?
Ten eerste willen wij u aanraden om u aan de hygiënevoorschriften van het RIVM te houden en zoveel mogelijk thuis te werken. Op deze manier kunt u uw kind ook thuis ondersteunen met onderwijs op afstand. Graag willen wij u vragen om uw kind(eren) te ondersteunen om het onderwijs te volgen.
In deze onzekere en lastige periode willen wij ook u als ouders graag een handje helpen. Daarom vindt u hieronder een link naar gratis te downloaden materiaal. Het kan u helpen bij het begeleiden van uw kind thuis. Het materiaal is beschikbaar gesteld door Tumult, de methode die gebruikt wordt in de studielessen in onze brugklassen. In het pakket vindt u o.a. stappenplannen voor woordjes leren en samenvatten, ouderkaarten waarmee u uw kind thuis kunt begeleiden bij het leren en handige formulieren voor plannen of het inrichten van de studieplek. Het materiaal wordt normaal gesproken vooral gebruikt in de onderbouwklassen, maar ook voor (ouders van) leerlingen in andere klassen kan het interessant zijn. Voor vragen kunt u terecht bij dhr. S. (Steven) van der Mark, leerjaarcoördinator klas 1 van ISW Gasthuilaan.

Download thuispakket voor vmbo-t/havo/vwo (Let op: nadat u de link gevolgd heeft dient u nog op ‘alles uitpakken’ te klikken bovenin het scherm, voordat u bij het materiaal kunt komen).

Mijn kind staat/ik sta onvoldoende voor een (of meerdere) vak(ken). Heb ik nog wel voldoende tijd om dit recht te trekken?
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan onderwijs op afstand. Via deze weg kun je werken aan je achterstanden. Of er in de komende periode mogelijkheden zijn voor toetsing is voor nu nog onduidelijk. Uiteraard hopen we je hier dit schooljaar nog de mogelijkheid tot te bieden.

Ik wil mijn kind niet alleen thuis laten, kan hij/zij toch terecht op school?
Alleen kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen worden opgevangen door school. Hier vindt u een lijst met cruciale beroepen.

Mijn omgeving thuis vind ik niet altijd fijn, dit zorgt ervoor dat ik nu veel moeite heb met het bijhouden van mijn schoolwerk. Waar kan ik terecht?
Deze week zal je mentor proberen met al je klasgenoten contact op te nemen, dus ook met jou. Twijfel zeker niet om je zorgen naar hem/haar te uiten. We zullen ons uiterste best doen om je een steuntje in de rug te bieden.

Gaat het Productiehuis Play Now door?
Nee, alle leerlingen die normaal gesproken op woensdagmiddag bij ons op school komen voor 'Play now': de lessen gaan niet door.

 

Hoe houdt de school mij op de hoogte?
Via Magister en de website ontvangt u regelmatig een update van de onderwijsontwikkelingen. Houdt deze daarom goed in de gaten.


Waar kan ik terecht voor vragen?

  • Voor vragen over onderwijs op afstand kunt u terecht bij: de desbetreffende leerjaarcoördinator.
  • Voor vragen over examenzaken kunt u terecht bij: de examensecretarissen (gs_examen@isw.info).
  • Voor vragen over aanmeldingen middelbare school (groep 8) kunt u terecht bij: adjunct-directeur leerjaar 1 en 2 (dvn@isw.info).

 

‹ Terug naar overzicht