Regeling einde cursus 2019 - 2020 en start cursus 2020 - 2021

 | Regeling einde cursus 2019 - 2020 en start cursus 2020 - 2021 | Het nieuws van ISW | Nieuws | Onze school
Gepubliceerd op: 25 juni 2020

Regeling einde cursus 2019-2020 en begin cursus 2020-2021
Informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers.

Lessen en SE-week
Onderbouw
In verband met de maatregelen rondom COVID-19 is er dit schooljaar geen toetsweek voor de onderbouw. De onderbouw volgt t/m vrijdag 10 juli 2020 de lessen volgens het rooster. 

Bovenbouw
De lessen voor leerjaar 4 en hoger lopen door t/m vrijdag 3 juli 2020. Van maandag 6 t/m donderdag 9 juli 2020 wordt de SE-week voor de bovenbouw gehouden. Tijdens deze SE-week worden de 600-toetsen afgenomen. Alle 500-toetsen in de bovenbouw komen dit schooljaar te vervallen. Let op: in geval van ziekte meld je je voor aanvang van de toets telefonisch officieel af bij de Front Office. Hierna belt de leerjaarcoördinator je terug. 

Als je tijdens een toets afwezig bent, haal je deze in op het herkansingsmoment op 15 of 16 juli 2020. Je kan deze toets inhalen maar daarna niet meer herkansen. De mogelijkheid tot herkansen van gemaakte SE’s voor vwo 4/5 is op woensdag 15 juli 2020 om 09:00 uur en voor havo 4 op donderdag 16 juli 2020 om 09:00 uur.

Inschrijven voor de herkansing kan voor vwo 4/5 vanaf donderdag 25 juni t/m maandag 13 juli 2020 23:59 uur. Voor havo 4 kan er worden ingeschreven vanaf donderdag 25 juni t/m 14 juli 2020 23:59 uur.  

Cijfers in Magister
Alle cijfers van de SE-week worden voor vwo 4/5 uiterlijk maandag 13 juli voor 12:00 uur bekend gemaakt. Voor havo 4 worden de cijfers uiterlijk dinsdag 14 juli voor 12:00 uur bekend gemaakt. De andere leerjaren hebben sinds de coronaperiode geen cijfers meer gekregen die meetellen voor de overgang. De cijfers van de herkansingen van 15/16 juli worden de 2e week van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. 

Bevorderings- en revisievergaderingen
Er zijn dit jaar geen bevorderings-en revisievergaderingen aangezien alle leerlingen die bevorderbaar waren voor COVID-19 zijn bevorderd naar het volgende leerjaar. Met alle overige leerlingen zijn adviesgesprekken gevoerd om het beste traject voor volgend schooljaar te bepalen. Dit kan ook doubleren van het huidige leerjaar zijn.

Overgangsbewijs
Er worden dit jaar geen rapporten uitgereikt. In plaats van een rapport ontvangen de leerlingen een bevorderingsbewijs of een bewijs van doubleren. Dit bewijs wordt uitgereikt door de mentor als onderdeel van de route bij het inleveren van de boeken.

Diploma-uitreikingen
De drive-through diploma-uitreiking heeft plaatsgevonden op 15 en 16 juni 2020. 

Inleveren boeken
Op donderdag 16 juli 2020 moeten de huurboeken weer ingeleverd worden volgens dit schema. Let op: Per klas is er maar 10 minuten de tijd om de boeken in te leveren. Zorg dat je op tijd bent, want er is een route in de school aangegeven die je volgt. Je levert zelf je boeken in en hebt hierbij de 2 inleverformulieren nodig die je per mail van Van Dijk hebt ontvangen. Je kunt je boeken niet op een ander tijdstip dan aangegeven inleveren. Mediatheekboeken kunnen t/m donderdag 16 juli 2020 worden ingeleverd in een doos bij de Front Office. 

Kluisjes
De kluisjes van de schoolverlaters dienen uiterlijk op donderdag 16 juli 2020 leeg te zijn en eventueel schoongemaakt te worden. De sleutels worden ingenomen tijdens het inleveren van de boeken. Bij het inleveren van de kluissleutels krijgen schoolverlaters de borg van €10 retour. Alle overige leerlingen behouden dit jaar hetzelfde kluisje en kluisjessleutel. Vriendelijk verzoek het kluisje aansluitend aan het inleveren van de schoolboeken op donderdag 16 juli 2020 te legen.

Agenda laatste weken

Maandag 6 juli 2020
Laatste lesweek leerjaar 1,2 en 3
Start SE week Havo 4/ vwo 4/ vwo 5

Donderdag 9 juli 2020
Introductiemiddag nieuwe brugklassers vanaf 13.30 uur

Maandag 13 juli 2020
Alle cijfers vwo 4/5 zijn voor 12:00 uur ingevoerd in Magister
Inschrijving herkansing voor vwo 4/5 sluit om 23:59 uur

Dinsdag 14 juli 2020
Alle cijfers havo 4 zijn voor 12.00 uur ingevoerd in Magister
Inschrijving herkansing voor havo 4 sluit om 23:59 uur

Woensdag 15 juli 2020
Herkansing SE voor vwo 4/5 om 09:00 uur

Donderdag 16 juli 2020
Herkansing SE voor havo 4 om 09:00 uur 
Inleveren boeken volgens rooster
Legen kluisjes alle leerlingen
Inleveren kluissleutels schoolverlaters (alle andere leerlingen behouden hun eigen kluisje en sleutel) 

Start cursus 2020-2021

Maandag 31 augustus 2020
Geen les

Introductieprogramma met mentoren volgens rooster

13.15 – 16.00 uur Klas 1 (start in de aula)

14.00 – 16.00 uur Klas 2 (start in de aula)

14.15 – 16.00 uur Klas 3 (start in de aula)

Vanaf 13.15 uur Kennismaken leerjaarcoördinator/mentoren 4 Havo

Vanaf 13.15 uur Kennismaken leerjaarcoördinator/mentoren 4 vwo 

Dinsdag 1 september 2020

Klas 1: 1 e uur studieles.
Klas 5 vwo: 1e uur startmoment met mentor.
Examenklassen: 1e uur startmoment met mentor.

Voor de overige klassen starten de lessen volgens het rooster (vanaf 09:05 uur)

Het rooster staat vanaf vrijdag 28 augustus 2020 in Magister.

Maandag 7 september tot vrijdag 11 september 2020
Introductieweek klas 1: activiteiten in en rondom de school.

Woensdag 16 september en donderdag 17 september 2020
Schoolfotograaf volgens rooster (volgt in september)

‹ Terug naar overzicht

Agenda

Groep C

06 juli
Leerlingen groep C

Laatste lesweek leerjaar 1, 2 en 3

06 juli
Klas 1, 2 en 3

SE-toetsweek

06 juli
H4, A4 en A5

Groep A

07 juli
Leerlingen groep A

Groep B

08 juli
Leerlingen groep B
› Bekijk volledige agenda