Schrappen centrale examens en vormgeving schoolexamens

 | Schrappen centrale examens en vormgeving schoolexamens | Het nieuws van ISW | Nieuws | Onze school
Gepubliceerd op: 24 maart 2020

 

Beste leerlingen & ouders/verzorgers,

Vandaag heeft minister Slob van Onderwijs bekendgemaakt dat de centrale examens voor vmbo, havo en vwo worden geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Deze periode van onrust en uitval van docenten en leerlingen geeft veel druk waardoor er geen representatieve examens kunnen worden afgenomen. Hierdoor krijgen scholen tot begin juni 2020 meer tijd om de schoolexamens goed en veilig af te nemen. Het eindcijfer van de leerlingen wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de SE’s. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding. Een landelijke zak-slaagregeling en informatie over herkansingen volgt zo spoedig mogelijk. Wanneer dit bekend is bepalen wij de vervolgroute.
We begrijpen dat de hoeveelheid beslissingen voor het onderwijs in deze tijd ook voor onze niet-examenleerlingen voor onrust kan zorgen. Docenten en mentoren op ISW Gasthuislaan en ISW Sweelincklaan zijn bereikbaar voor leerlingen en ouders/verzorgers om de vragen te beantwoorden die zij in deze periode van onderwijs op afstand hebben. Vanuit de leerlingen, maar ook vanuit docenten en ouders, wordt gevraagd om kaders waarin we binnen de digitale wereld kunnen opereren. We zijn goed op weg om via de digitale weg theorie en opdrachten aan te bieden vanuit school en om interactief les te geven, maar leren hierin dagelijks en zijn soms nog zoekende. Deze week volgt een handleiding hierover zodat we met elkaar de kwaliteit en inhoud van het onderwijs kunnen borgen.
Op 1 en/of 2 april 2020 stonden de inhaaltoetsen/herkansingen gepland voor alle leerlingen uit 4havo en 4 en 5vwo. Zoals je begrijpt, gaan deze op die data niet door. Wanneer en of ze nog plaatsvinden kunnen we nu niet zeggen. Wat we wel toezeggen is dat je, als het tijdstip bekend is, je alsnog kan inschrijven voor deze toetsen. Ook als je dit nu nog niet gedaan had. Heb je vragen, neem dan contact op met de heer Noordam (nrd@isw.info).
We wensen jullie veel succes toe in deze lastige periode.
Met vriendelijke groet,
MT’s ISW Gasthuislaan en Sweelincklaan

 

‹ Terug naar overzicht