Havo

De havo duurt vijf jaar. En is in principe bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Doorleren aan het vwo is ook mogelijk. Op de havo ben je naast het vergaren van kennis, vooral bezig met de toepassing daarvan.

Toelating
De toelating gebeurt op basis van het advies van de basisschool.

Opleidingstraject
De onderbouwperiode duurt voor havo drie jaar. In havo-4 kies je uit vier vaste vakkenpakketten, de zogenaamde profielen:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Je werkt op veel verschillende manieren: zelfstandig, in een groep, in de klas, in de mediatheek of in de studieruimte. We doen een beroep op je zelfstandigheid. We verwachten nogal wat van je: opdrachten maken, repetities leren, met anderen samenwerken, presenteren enzovoorts. Zo gaan we samen met jou werken aan een prima start in de maatschappij. ICT speelt een nadrukkelijke rol.

Na deze opleiding
De havo is geen eindonderwijs. De meeste van jullie stromen door naar het hbo. Sommigen kiezen voor het vwo.