Anti-pestprotocol

Sinds een groot aantal jaren werkt onze opleiding met een programma dat erop gericht is om pesten op onze school te voorkomen. Het programma is in de loop der jaren gegroeid tot wat het nu is.

De anti-pestcoördinator op ISW Gasthuislaan is dhr. T. van den Burg, e-mailadres [email protected].