E-mailadressen medewerkers

Lees hier meer over de e-mailadressen van directie, leerjaarcoördinatoren, docenten, decanaat, zorgcoördinator/dyslexie, administratie, roosterzaken, conciërges, onderwijs assistenten en mediatheek. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.

Directie

De directie is op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail:

Mw. drs. M. van der Toorn Locatiedirecteur [email protected]
Dhr. drs. H. Bolkenbaas Adjunct-directeur a.i. [email protected]
Dhr. A. Drost Onderwijsadviseur [email protected]

Leerjaarcoördinatoren

De leerjaarcoördinatoren zijn op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail, zie hieronder:

Dhr. S. van der Mark

Leerjaarcoördinator klas 1

[email protected]

Dhr. A. van den Burg

Leerjaarcoördinator klas 2

[email protected]

Mw. L.G.M. Badoux

Leerjaarcoördinator klas 3

[email protected]

Dhr. H.J.M. Leijh

Leerjaarcoördinator havo 4 en havo 5

[email protected]

Mw. drs. U.J.C.P.B. Nijpels-Voermans

Leerjaarcoördinator vwo 4, vwo 5 en vwo 6

[email protected]

Coördinatoren

Dhr. P. van Duijn

Boekencoördinator

[email protected]

Mw. M. van der Eijk

Kunstcoördinator

[email protected]

Mw. K. Hartland

PWS-coördinator

[email protected]

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert

PTA-coördinator

[email protected]

Dhr. E. Overkleeft

Topsportcoördinator

[email protected]

Mw. C.A. Wong

Coördinator gymnasium

[email protected]

Dhr. A. van Nieuwkerk

HB-begeleider

[email protected]

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert

HB-begeleider

[email protected]

Docenten

Docent

vak

E-mailadres

Mw. A. Aaldering

Chinees

[email protected]

Dhr. S.W.B. Agterberg  

lichamelijke opvoeding, BSM

 [email protected]

Dhr. E. Akerboom

economie, wiskunde

[email protected]
Dhr. C. Ammeraal

bedrijfseconomie

[email protected]

Dhr. drs. M. Assies 

filosofie 

[email protected]

Mw. L.G.M. Badoux 

Engels 

[email protected]

Dhr. J. Bakker

scheikunde

[email protected]

Dhr. H.H. van den Berg 

beeldende vorming

[email protected]

Dhr. F. van der Bijl

geschiedenis

[email protected]

Dhr. C.M. de Boer 

aardrijkskunde 

[email protected]

Dhr. W.J.M. Bom

Nederlands

[email protected]

Dhr. M. el Bouazaoui

economie

[email protected]

Mw. B.W.K. Bruggeling 

Frans 

[email protected]

Dhr. A. van den Burg 

aardrijkskunde 

[email protected]

Mw. T.G. van Cappellen 

beeldende vorming, Kunst-Algemeen 

[email protected]

Mw. N. Corbet 

Frans 

[email protected]

Dhr. Y. Darkaoui wiskunde [email protected]

Mw. R. van Dijk 

Nederlands 

[email protected]

Dhr. C. Dina

informatiekunde

[email protected]

Dhr. P. van Duijn 

lichamelijke opvoeding, coördinator boeken 

[email protected]

Dhr. drs. E.H. Dullaart 

geschiedenis 

[email protected]

Mw. K.A.N. Edwards van Muyen

Frans

[email protected]

Mw. M. van der Eijk

CKV, kunst algemeen

[email protected]
Mw. M.J. van der Ende

Frans

[email protected]

Dhr. N.C. de Fockert

wiskunde

[email protected]

Dhr. J. Garst

geschiedenis

[email protected]

Mw. A.M.W. van Geest 

beeldende vorming 

[email protected]                       

Mw. L. Gijsbertsen

scheikunde, natuurkunde

[email protected]

Mw. N.A.W. Hanemaaijer

lichamelijke opvoeding

[email protected]

Mw. drs. K. Hartland 

economie, bedrijfseconomie 

[email protected]

Mw. J.A.C. Hartog 

wiskunde 

[email protected]

Mw. J.E.M. Hof - Brilstra

geschiedenis

[email protected]

Dhr. P.A. Johnson

natuurkunde

[email protected]

Mw. M.F. Katerberg

Engels

[email protected]

Mw. M.S. Keulemans 

biologie 

[email protected]

Dhr. J.M. Klepke

lichamelijke opvoeding

[email protected]

Mw. B.J. Kluin

Duits

[email protected]

Mw. E.K. Koene-Bastiaans 

Latijn, klassieke vorming 

[email protected]

Mw. L. van der Kolk

Nederlands, geschiedenis

[email protected]

Mw. E.M.H. Kuiper 

Duits 

[email protected]

Mw. C.V. van Leeuwe

Engels

[email protected]

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert 

wiskunde 

[email protected]

Dhr. H.J.M. Leijh

Nederlands

[email protected]  

Mw. C. van Loenen

Frans

[email protected]

Dhr. M. van Loon

natuurkunde

[email protected]

Dhr. S. van der Mark 

lichamelijke opvoeding, BSM 

[email protected]

Mw. drs. W. van der Meer-Schoone 

Nederlands 

[email protected]

Mw. D. van der Meer-van Vliet Engels [email protected]

Mw. H.T. Meijer-de Vries 

muziek

[email protected]

Mw. E.L. Nieraeth

maatschappijleer

[email protected]

Mw. K. Nieuwenhuis

Duits

[email protected]

Dhr. A. van Nieuwkerk 

Nederlands 

[email protected]

Mw. L.H.A. van Nieuwkerk

Nederlands

[email protected]

Mw. drs U.J.C.P. B. Nijpels-Voermans 

maatschappijleer 

[email protected]

Dhr. S. Nobbe Engels [email protected]
Mw. I.D. van Nobelen Duits [email protected]

Dhr. H.J.J. Noordam, MEd 

scheikunde, natuurkunde, eindexamensecretaris 

[email protected]

Dhr. M.L.P. van Os

aardrijkskunde

[email protected]

Dhr. E. Overkleeft 

lichamelijke opvoeding, BSM, topsportcoördinator

[email protected]

Dhr. R.C. van der Pas

aardrijkskunde

[email protected]

Dhr. T.M. Pronk 

wiskunde 

[email protected]

Dhr. A. Ras

Latijn, Grieks

[email protected]

Mw. M.W.M. Roelands-Lansbergen 

wiskunde 

[email protected]

Dhr. R.T. van Rooijen

wiskunde

[email protected]

Mw. Y. van Rossum-Schweineberg 

Duits, Russisch

[email protected]

Mw. K.P.M. Steentjes

wiskunde

[email protected]

Mw. N.A. Swarte

Engels

[email protected]

Mw. C.T. Treffers

Frans

[email protected]

Mw. I. Venema

beeldende vorming

[email protected]

Mw. S. Veltkamp

natuurkunde, scheikunde

[email protected]

Dhr. M. Verheesen 

muziek 

[email protected]

Mw. S.A.M. Vollebregt 

Nederlands 

[email protected]

Mw. T. Voogt

geschiedenis

[email protected]

Mw. G. van der Voort

beeldende vorming

[email protected]

Dhr. P. Vrolijk

biologie

[email protected]

Mw. M. van der Wel

Engels

[email protected]

Dhr. dr. A. F. Weidema 

biologie

[email protected]

Dhr. G.D. Williams

Engels

[email protected]

Dhr. A.J. de Wit

Nederlands

[email protected]

Mw. C.A. Wong

Engels

[email protected] 

Mw. G.W. Wubben

economie

[email protected]

Mw. L. Yildirim

economie

[email protected]

Decanaat

Dhr. N.C. de Fockert schooldecaan havo [email protected]
Dhr. S.W.B. Agterberg
schooldecaan vwo [email protected]

Zorg/dyslexie

Mevr. J.E. van Dijk, zorgcoördinator 
[email protected]
Mevr. L. van Nieuwkerk, trajectbegeleider
[email protected]
Mevr. C. Dekens, trajectbegeleider
[email protected]
Mevr. D. van der Meer, remedial teacher / dyslexie
[email protected]

Administratie

Mw. C.P.G. Blansjaar administratief medewerkster
Mw. N.B. Hanley 
administratief medewerkster 
Mw. M.G.W. Schüller-van Leeuwen hoofd administratie 
Mw. I. Schüller administratief medewerkster
Mw. A. van Staalduinen  administratief medewerkster

Roosterzaken

Mw. A.D. van Dalen
planningsmedewerker
Dhr. J.A.M. van Mierlo
planningsmedewerker
Dhr. R. Sellink planningsmedewerker

Conciërges

Dhr. C. Hulsman conciërge
Mw. P. Mensing conciërge
Dhr. R.R.R. Roos  conciërge
Dhr. K. Smit  conciërge
Mw. C.P.G. Blansjaar  avondconciërge

Onderwijsassistent

Dhr. P.M. van Elswijk

 

Technisch onderwijsassistent

Dhr. N. Kanjo
Mw. J.E.D. Ruiz

Mediatheek

Mw. G. Potstra-van der Hoeven
Mw. C.P.G. Blansjaar
Mw. I.J. Vooijs

Bereikbaarheid

Het onderwijsondersteunend personeel is telefonisch tijdens de openingsuren op school bereikbaar.