E-mailadressen medewerkers

Lees hier meer over de e-mailadressen van directie, leerjaarcoördinatoren, docenten, decanaat, zorgcoördinator/dyslexie, administratie, roosterzaken, conciërges, onderwijs assistenten en mediatheek. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.

Directie

De directie is op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail:

Dhr. R.A.P. de Haan Locatiedirecteur a.i. [email protected]
Dhr. M.R. Zorn Adjunct-directeur a.i. [email protected]

Leerjaarcoördinatoren

De leerjaarcoördinatoren zijn op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail, zie hieronder:

Mw. D. van der Meer-van Vliet

Leerjaarcoördinator klas 1

[email protected]

Dhr. A. van den Burg

Leerjaarcoördinator klas 2

[email protected]

Mw. L.G.M. Badoux

Leerjaarcoördinator klas 3

[email protected]

Dhr. H.J.M. Leijh

Leerjaarcoördinator havo 4 en havo 5

[email protected]

Mw. drs. U.J.C.P.B. Nijpels-Voermans

Leerjaarcoördinator vwo 4, vwo 5 en vwo 6

[email protected]

Coördinatoren

Dhr. P. van Duijn

Boekencoördinator

[email protected]

Mw. M. van der Eijk

Kunstcoördinator

[email protected]

Mw. K. Hartland

PWS-coördinator

[email protected]

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert

PTA-coördinator

[email protected]

Dhr. E. Overkleeft

Topsportcoördinator

[email protected]

Mw. C.A. Wong

Coördinator gymnasium

[email protected]

Dhr. A. van Nieuwkerk

HB-begeleider

[email protected]

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert

HB-begeleider

[email protected]

Docenten

Docent

vak

E-mailadres

Mw. A. Aaldering

Chinees

[email protected]

Dhr. S.W.B. Agterberg  

lichamelijke opvoeding, BSM

 [email protected]

Dhr. E. Akerboom

economie, wiskunde

[email protected]

Dhr. drs. M. Assies 

filosofie, geschiedenis

[email protected]

Mw. L.G.M. Badoux 

Engels 

[email protected]

Dhr. H.H. van den Berg 

beeldende vorming

[email protected]

Dhr. C.M. de Boer 

aardrijkskunde 

[email protected]

Mw. B.W.K. Bruggeling 

Frans 

[email protected]

Mw. R.M.C. Bruins

Frans

[email protected]

Dhr. A. van den Burg 

aardrijkskunde 

[email protected]

Dhr. W. Calter

wiskunde

[email protected]

Mw. T.G. van Cappellen 

beeldende vorming, Kunst-Algemeen 

[email protected]

Dhr. Y. Darkaoui wiskunde [email protected]
Dhr. B. van Dijk lichamelijke opvoeding [email protected]

Mw. R. van Dijk 

Nederlands 

[email protected]

Dhr. C. Dina

informatiekunde

[email protected]

Dhr. P. van Duijn 

lichamelijke opvoeding, coördinator boeken 

[email protected]

Dhr. drs. E.H. Dullaart 

geschiedenis 

[email protected]

Mw. M. van der Eijk

CKV, kunst algemeen

[email protected]
Mw. M.J. van der Ende

Frans

[email protected]
Dhr. J. Epke

Frans

[email protected]

Dhr. N.C. de Fockert

wiskunde

[email protected]

Dhr. J. Garst

geschiedenis

[email protected]

Mw. I. Gram

Duits

[email protected]

Mw. M.F.E. Gunning

wiskunde

[email protected]

Mw. N.A.W. Hanemaaijer

lichamelijke opvoeding

[email protected]

Mw. drs. K. Hartland 

economie, bedrijfseconomie 

[email protected]

Mw. J.A.C. Hartog 

wiskunde 

[email protected]

Mw. J.E.M. Hof - Brilstra

geschiedenis

[email protected]

Dhr. J.M. Klepke

lichamelijke opvoeding

[email protected]

Mw. B.J. Kluin

Duits

[email protected]

Mw. I.I. Knot

geschiedenis

[email protected]

Mw. E.K. Koene-Bastiaans 

Latijn, klassieke vorming 

[email protected]

Mw. L. van der Kolk

Nederlands, geschiedenis

[email protected]

Mw. E.M.H. Kuiper 

Duits 

[email protected]

Mw. C.V. van Leeuwe

Engels

[email protected]

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert 

wiskunde 

[email protected]

Dhr. H.J.M. Leijh

Nederlands

[email protected]  

Dhr. M. van Loon

natuurkunde

[email protected]

Mw. drs. W. van der Meer-Schoone 

Nederlands 

[email protected]

Mw. D. van der Meer-van Vliet Engels [email protected]

Mw. H.T. Meijer-de Vries 

muziek

[email protected]

Mw. E.L. Nieraeth

maatschappijleer

[email protected]

Dhr. A. van Nieuwkerk 

Nederlands 

[email protected]

Mw. L.H.A. van Nieuwkerk

Nederlands

[email protected]

Mw. drs U.J.C.P. B. Nijpels-Voermans 

maatschappijleer 

[email protected]

Dhr. S. Nobbe Engels [email protected]
Mw. I.D. van Nobelen Duits [email protected]

Dhr. H.J.J. Noordam, MEd 

scheikunde, eindexamensecretaris 

[email protected]

Dhr. M.L.P. van Os

aardrijkskunde

[email protected]

Dhr. E. Overkleeft 

lichamelijke opvoeding, BSM, topsportcoördinator

[email protected]

Dhr. R.C. van der Pas

aardrijkskunde

[email protected]

Dhr. M. Pedersen

natuurkunde

[email protected]

Dhr. P.T. Pikeur

Frans, Nederlands

[email protected]

Mw. P.H. Postma

Engels

[email protected]

Dhr. T.M. Pronk 

wiskunde 

[email protected]

Dhr. S.K. Ramjad

scheikunde

[email protected]

Dhr. A. Ras

Latijn, Grieks

[email protected]

Mw. M.W.M. Roelands-Lansbergen 

wiskunde 

[email protected]

Dhr. R.T. van Rooijen

wiskunde

[email protected]

Mw. Y. van Rossum-Schweineberg 

Duits, Russisch

[email protected]

Mw. K.P.M. Steentjes

wiskunde

[email protected]

Dhr. T.J. Stolk

natuurkunde

[email protected]

Mw. L.A. Swart

Nederlands

[email protected]

Mw. N.A. Swarte

Engels

[email protected]

Mw. C.T. Treffers

Frans

[email protected]

Mw. I. Venema

beeldende vorming

[email protected]

Mw. S. Veltkamp

biologie, natuurkunde, scheikunde

[email protected]

Dhr. J. Verhage

economie

[email protected]

Dhr. M. Verheesen 

muziek 

[email protected]

Dhr. P.A.H. de Visser

aardrijkskunde

[email protected]

Mw. S.A.M. Vollebregt 

Nederlands 

[email protected]

Mw. T. Voogt

geschiedenis

[email protected]

Mw. G. van der Voort

beeldende vorming

[email protected]

Dhr. P. Vrolijk

biologie

[email protected]

Mw. M.C. van der Weiden

Nederlands

[email protected]

Dhr. dr. A. F. Weidema 

biologie

[email protected]

Mw. M. van der Wel

Engels

[email protected]

Dhr. G.D. Williams

Engels

[email protected]

Mw. C.A. Wong

Engels

[email protected] 

Mw. G.W. Wubben

economie

[email protected]

Mw. L. Yildirim

economie

[email protected]

Decanaat

Dhr. N.C. de Fockert schooldecaan havo [email protected]
Dhr. S.W.B. Agterberg
schooldecaan vwo [email protected]

Zorg/dyslexie

Zorgcoördinatoren:
Dhr. D. 't Hooft
Mevr. J.A.C. Kleijheeg
Mevr. J.N. Moor
[email protected]
Mevr. L. van Nieuwkerk, trajectbegeleider
[email protected]
Mevr. C. Dekens, trajectbegeleider
[email protected]
Mevr. D. van der Meer, remedial teacher / dyslexie
[email protected]

Administratie

Mw. C.P.G. Blansjaar administratief medewerkster
Mw. N.B. Hanley 
administratief medewerkster 
Mw. I.K. Schüller hoofd administratie 
Mw. A. van Staalduinen administratief medewerkster
Mw. I.J. Vooijs administratief medewerkster
Mw. L. Zwarts administratief medewerkster

Roosterzaken

Mw. A.D. van Dalen
planningsmedewerker
Dhr. J.A.M. van Mierlo
planningsmedewerker
Dhr. R. Sellink planningsmedewerker

Conciërges

Dhr. C. Hulsman conciërge
Mw. P. van den Bogaert-Mensing conciërge
Dhr. R.R.R. Roos  conciërge
Dhr. K. Smit  conciërge
Mw. C.P.G. Blansjaar  avondconciërge

Onderwijsassistent

Dhr. P.M. van Elswijk

 

Technisch onderwijsassistent

Mw. J.E.D. Ruiz
Dhr. M. Tjoen-A-Choy

Mediatheek

Mw. G. Potstra-van der Hoeven
Mw. C.P.G. Blansjaar
Mw. A. Janssen

Bereikbaarheid

Het onderwijsondersteunend personeel is telefonisch tijdens de openingsuren op school bereikbaar.