E-mailadressen medewerkers

Lees hier meer over de e-mailadressen van directie, leerjaarcoördinatoren, docenten, decanaat, zorgcoördinator/dyslexie, administratie, roosterzaken, conciërges, onderwijs assistenten en mediatheek. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.

Directie

De directie is op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail, zie hieronder:

Dhr. A. Goudswaard

Locatiedirecteur 

gsd@isw.info 

Dhr. N. Duivenvoorden

 Adjunct-directeur onderbouw leerjaar 1-2

 dvn@isw.info

Mw. drs. M. van der Toorn

Adjunct-directeur bovenbouw leerjaar 3-6 

trn@isw.info

Leerjaarcoördinatoren

De leerjaarcoördinatoren zijn op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail, zie hieronder:

Dhr. S. van der Mark

Leerjaarcoördinator klas 1

mrk@isw.info

Dhr. A. van den Burg

Leerjaarcoördinator klas 2

brg@isw.info

Mw. L.G.M. Badoux

Leerjaarcoördinator klas 3

bdx@isw.info

Dhr. drs. W.P.A. Jörning

Leerjaarcoördinator havo 4 en havo 5

jrg@isw.info

Mw. drs. U.J.C.P.B. Nijpels-Voermans

Leerjaarcoördinator vwo 4, vwo 5 en vwo 6

nps@isw.info

Docenten

Docent

vak

E-mailadres

Mw. A. Aaldering

Chinees

adg@isw.info

Dhr. E. Akerboom

economie, wiskunde

akm@isw.info

Mw. A.M. Algra

Frans

aga@isw.info

Dhr. S.W.B. Agterberg 

lichamelijke opvoeding, BSM

agg@isw.info

Dhr. drs. M. Assies 

filosofie 

asi@isw.info

Mw. L.G.M. Badoux 

Engels 

bdx@isw.info

Dhr. H.H. van den Berg 

beeldende vorming

bgh@isw.info

Dhr. C.M. de Boer 

aardrijkskunde 

bcm@isw.info

Dhr. W.M.J.M. Bom 

Nederlands 

bmw@isw.info

Mw. B.W.K. Bruggeling 

Frans 

bng@isw.info

Dhr. A. van den Burg 

aardrijkskunde 

brg@isw.info

Mw. T.G. van Cappellen 

beeldende vorming, Kunst-Algemeen 

cpn@isw.info

Mw. N. Corbet 

Frans 

crt@isw.info

Dhr. Y. Darkaoui wiskunde dki@isw.info

Mw. R. van Dijk 

Nederlands 

dyk@isw.info

Dhr. C. Dina

informatiekunde

dna@isw.info

Dhr. P. van Duijn 

lichamelijke opvoeding, coördinator boeken 

dun@isw.info

Dhr. drs. E.H. Dullaart 

geschiedenis 

drt@isw.info

Mw. L. Emmerzaal lichamelijke opvoeding erl@isw.info

Dhr. N.C. de Fockert

wiskunde

frt@isw.info

Mw. A.M.W. van Geest 

beeldende vorming 

gst@isw.info                       

Mw. L. Gijsbertsen

scheikunde, natuurkunde

gtn@isw.info

Dhr. R.L. Gras 

wiskunde 

grs@isw.info

Mw. drs. K. Hartland 

economie, bedrijfseconomie 

htd@isw.info

Mw. J.A.C. Hartog 

wiskunde 

htg@isw.info

Dhr. drs. E.J.M. Havermans 

economie

hvs@isw.info

Mw. drs. M.M. Helder-van Niekerk 

Latijn, klassieke vorming, coördinator gymnasium

hdr@isw.info

Dhr. W.J.H. de Hilster 

Engels 

hlr@isw.info 

Mw. M. Henriquez

Engels

hqz@isw.info

Mw. J.E.M. Hof

geschiedenis

hfj@isw.info

Dhr. J.W. Homans 

natuurkunde 

hos@isw.info

Mw. drs. P Y.J. van der Horst-van der Veen 

economie, bedrijfskunde

htp@isw.info

Mw. M. Idema

Duits

ima@isw.info

Dhr. P.A. Johnson

natuurkunde

jhn@isw.info

Dhr. drs. W.P.A. Jörning

scheikunde

jrg@isw.info

Mw. M.S. Keulemans 

biologie 

kls@isw.info

Mw. B.J. Kluin

Duits

kln@isw.info

Mw. E.K. Koene-Bastiaans 

Latijn, klassieke vorming 

kne@isw.info

Mw. L. van der Kolk

Nederlands, geschiedenis

kkl@isw.info

Mw. drs R.C.S. Koning 

Frans 

kng@isw.info

Dhr. J. de Koning 

natuurkunde, scheikunde 

kog@isw.info

Mw. E.M.H. Kuiper 

Duits 

kpr@isw.info

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert 

wiskunde 

lun@isw.info

Dhr. H.J.M. Leijh

Nederlands

lei@isw.info  

Mw. S.M.M. Lindenhols-Hermans

levensbeschouwelijke vorming

lhs@isw.info  

Mw. N.A.A. van Loon

aardrijkskunde

vht@isw.info

Mw. drs. H.R. Makkink 

Engels 

mkk@isw.info         

Dhr. S. van der Mark 

lichamelijke opvoeding, BSM 

mrk@isw.info

Mw. drs. W. van der Meer-Schoone 

Nederlands 

mer@isw.info

Mw. D. van der Meer-van Vliet Engels mrv@isw.info

Mw. H.T. Meijer-de Vries 

muziek 

mjr@isw.info

Mw. E.A. Mooij, MEdA

CKV, Kunst-Algemeen, kunstcoördinator

moo@isw.info

Mw. J.M. Naaktgeboren

levensbeschouwelijke vorming

ngn@isw.info

Dhr. A. van Nieuwkerk 

Nederlands 

nwk@isw.info

Mw. drs U.J.C.P. B. Nijpels-Voermans 

maatschappijleer 

nps@isw.info

Dhr. S. Nobbe Engels nbe@isw.info

Dhr. H.J.J. Noordam, MEd 

scheikunde, natuurkunde, eindexamensecretaris 

nrd@isw.info

Dhr. M.L.P. van Os

aardrijkskunde

osm@isw.info

Dhr. E. Overkleeft 

lichamelijke opvoeding, BSM, topsportcoördinator

ort@isw.info

Dhr. T.M. Pronk 

wiskunde 

prk@isw.info

Dhr. drs. A.J. Putter

Frans

ptr@isw.info

Dhr. A. Ras

Latijn, Grieks

ras@isw.info

Mevr. C. de Reus

lichamelijke opvoeding

res@isw.info

Mw. M.W.M. Roelands-Lansbergen 

wiskunde 

rns@isw.info

Mw. Y. van Rossum-Schweineberg 

Duits, Russisch

rom@isw.info

Mw. K.P.M. Steentjes

wiskunde

sts@isw.info

Dhr. E.F.I. Stevens

informatiekunde

sns@isw.info

Mw. N.A. Swarte

Engels

swe@isw.info

Dhr. C.E. Veldboom

lichamelijke opvoeding

vlm@isw.info

Dhr. M. Verheesen 

muziek 

vrn@isw.info

Mw. S.A.M. Vollebregt 

Nederlands 

vbt@isw.info

Mw. T. Voogt

geschiedenis

vtt@isw.info

Dhr. P. Vrolijk

biologie

vrk@isw.info

Dhr. dr. A. F. Weidema 

biologie

wda@isw.info

Mw. J. Wijnhorst

aardrijkskunde

wht@isw.info

Mw. C.A. Wong

Engels

won@isw.info 

Mw. L. Yildirim

economie

ydm@isw.info

Decanaat

Dhr. N.C. de Fockert schooldecaan havo frt@isw.info
Dhr. S.W.B. Agterberg
schooldecaan vwo agg@isw.info

Zorgcoördinator/dyslexie

Mevr. J.E. van Dijk 
dkv@isw.info

Administratie

Mw. C.P.G. Blansjaar administratief medewerkster
Mw. N.B. Hanley 
administratief medewerkster 
Mw. M.G.W. Schüller-van Leeuwen hoofd administratie 
Mw. A. van Staalduinen  administratief medewerkster
Mw. I.F.J.B. Westenberg  administratief medewerkster

Roosterzaken

Dhr. J.A.M. van Mierlo
planningsmedewerker
Mw. D. Posthumus
planningsmedewerker
Mw. M. Rijken planningsmedewerker

Conciërges

Dhr. R.R.R. Roos  conciërge
Dhr. K. Smit  conciërge
Mw. C.P.G. Blansjaar  avondconciërge

Onderwijs assistent

Dhr. P.M. van Elswijk

 

Technisch onderwijs assistent

Dhr. F. Ebbelaar
Dhr. drs. J.P.C. van Etten
Mw. J.E.D. Ruiz

Mediatheek

Mw. G. Potstra-van der Hoeven
Mw. C.P.G. Blansjaar
Mw. I.J. Vooijs

Bereikbaarheid

Het onderwijsondersteunend personeel is telefonisch tijdens de openingsuren op school bereikbaar.