Handleiding/reglement profielwerkstuk (PWS)

Handleiding/reglement profielwerkstuk (PWS)

In jouw eindexamenjaar wordt je geacht een profielwerkstuk te maken. Het Profielwerkstuk (PWS) is te zien als afstudeeropdracht. De leerling moet tonen dat hij de afgelopen jaren een bepaald stuk leerstof onder de knie heeft.