Handleiding/reglement profielwerkstuk (PWS)

Handleiding/reglement profielwerkstuk (PWS)

In jouw eindexamenjaar wordt je geacht een profielwerkstuk te maken. Het Profielwerkstuk (PWS) is te zien als afstudeeropdracht. De leerling moet tonen dat hij de afgelopen jaren een bepaald stuk leerstof onder de knie heeft. 

Belangrijke data PWS

Belangrijke data Profielwerkstuk 2023-2024

29 augustus 2023 - PWS-contactmoment 2 met begeleider 
Maak zelf een afspraak met jullie begeleider.
Ga in gesprek over het vervolgtraject. Werk zelfstandig verder aan het PWS. 

In de week van 9 oktober 2023 - PWS-contactmoment 3 met begeleider
Maak zelf een afspraak met jullie begeleider en bespreek met vervolgtraject. 
Feedback op tussenproduct en voortgang PWS. Werk zelfstandig verder aan het PWS.

In de week van 4 decemer 2023- PWS-contactmoment 4 met begeleider
Maak zelf een afspraak met jullie begeleider en bespreek het vervolgtraject.
Feedback op tussenproduct en voortgang PWS. Werk zelfstandig verder aan het PWS.

9 januari 2024 voor 12.00 uur
Inleveren concept digitaal bij de begeleider.

27 februari 2024 voor 12.00 uur
Inleveren geprint en digitaal PWS.

De week van maandag 6 maart 2024
PWS-presentaties vwo. De indeling volgt.

De week van maandag 6 maart 2024
PWS-presentaties havo. De indeling volgt. 

 

Belangrijke data PWS