Handleiding/reglement profielwerkstuk (PWS)

Handleiding/reglement profielwerkstuk (PWS)

In jouw eindexamenjaar wordt je geacht een profielwerkstuk te maken. Het Profielwerkstuk (PWS) is te zien als afstudeeropdracht. De leerling moet tonen dat hij de afgelopen jaren een bepaald stuk leerstof onder de knie heeft. 

Belangrijke data PWS

Belangrijke data Profielwerkstuk 2022-2023 

29 augustus 2022
Inleveren uitwerkingen afspraken van juli 2022

Maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus 2022 - PWS-contactmoment 2 met begeleider 
Maak zelf een afspraak met jullie begeleider.
Ga in gesprek over het vervolgtraject. Werk zelfstandig verder aan het PWS. 

3 oktober 2022
Inleveren tussenproduct 

Maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober 2022 - PWS-contactmoment 3 met begeleider
Maak zelf een afspraak met jullie begeleider en bespreek met vervolgtraject. 
Feedback op tussenproduct en voortgang PWS. Werk zelfstandig verder aan het PWS.

24 november 2022
Inleveren tussenproduct 

Maandag 28 november t/m vrijdag 2 december 2022 - PWS-contactmoment 4 met begeleider
Maak zelf een afspraak met jullie begeleider en bespreek het vervolgtraject.
Feedback op tussenproduct en voortgang PWS. Werk zelfstandig verder aan het PWS.

10 januari 2023 voor 12.00 uur
Inleveren concept digitaal bij de begeleider.

Maandag 16 januari t/m woensdag 18 januari 2023
Feedbackgesprek met begeleider
De begeleider maakt een afspraak om de feedback door te spreken.
Aanpassen PWS op basis van de opmerkingen van de begeleider.

21 februari 2023 voor 12.00 uur
Inleveren geprint en digitaal PWS.

De week van maandag 6 maart 2023
PWS-presentaties vwo. De indeling volgt.

De week van maandag 6 maart 2023
PWS-presentaties havo. De indeling volgt. 

13 maart 2023
Bekendmaking cijfer 

Belangrijke data PWS