Leerlingenraad

Sinds enkele jaren beschikken we over een leerlingenraad. In principe is elk leerjaar hierin vertegenwoordigd. De leerlingenraad vaardigt enkele leden af naar de locatieraad en de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op onze school.

De leerlingenraad is een groep leerlingen die zich inzet voor de leerlingen van onze school. We overleggen ongeveer zes keer per jaar met elkaar over alle zaken die op school van belang zijn voor de leerlingen en dat zijn er nogal wat. Vijf keer schuift ook iemand van de schoolleiding aan en praten we samen over de toekomstplannen van de school of over zaken die juist nu spelen en waarvan wij vinden dat er aandacht aan geschonken moet worden. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van alle leerjaren en er zijn ook leerlingen vertegenwoordigd in de locatieraad.

Heb je interesse of een vraag, spreek dan gerust iemand van de leerlingenraad aan of mail naar [email protected]

Ook kun je een briefje in ons postvakje bij de lerarenkamer doen. Lijkt het jou ook leuk om in de leerlingenraad te zitten? We zoeken nog versterking. Wees niet bang en meld je aan!

Leerlingenraad