Examenreglement

Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement cohort 2019 - 2022 moeten kennen. Dat geeft namelijk de regels en voorwaarden van het schoolexamen én het centraal examen.