Rapportage en studieresultaten Pagina afdrukken

Lees hier meer over rapporten en algemene regels ten aanzien van de bevordering. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Rapportage algemeen Rapporten onderbouw Rapporten bovenbouw Bevorderingsnormen

Rapportage algemeen

Cijfer- en absentiegegevens van uw zoon of dochter stellen wij beschikbaar via het internet. Dit betekent dat u thuis de actuele cijferoverzichten van uw kind kunt opvragen. U heeft daarvoor wel een inlogcode nodig. ISW spant zich in om de informatie zo juist mogelijk te houden. Maar aan de cijfers in Magister kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u zich op basis van deze gegevens zorgen maken over de vorderingen van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de mentor. De mentor controleert de gegevens van zijn leerlingen ook. Wanneer hij dat nodig vindt, neemt hij contact met u op.

Leerlingen uit de bovenbouw dragen meer eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De mentor bespreekt regelmatig de cijfergegevens en praat, als hij dit noodzakelijk vindt, in eerste instantie met de leerlingen zelf. Hij neemt daarna eventueel contact op met de ouders.

Voor de leerlingen van de bovenbouw wijzen we op de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA) die wij vóór 1 oktober 2023 publiceren op de website. Hierin staat de informatie over de wegingsfactoren en is de berekening van het eindcijfer vermeld.

Rapporten onderbouw

De leerling krijgt drie keer per cursusjaar (november, maart, juli) een rapport, waarop de vorderingen zijn aangegeven met cijfers van 1 tot 10, aangevuld met één cijfer achter de komma (tienden). Voor alle leerjaren geldt het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen dat het cijfer op het rapport een weergave is van de actuele stand van zaken. Alle resultaten leiden op het overgangsrapport tot afgeronde jaarcijfers, waarop wij beoordelen of we de leerling kunnen bevorderen. De rapporten zijn een weerslag van wat een leerling in de beoordelingsperiode heeft gepresteerd ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden. De cijfers op het eindrapport ronden wij af op hele cijfers. Het eindrapport dient als basis voor de overgang. Na de eerste twee rapporten zijn er mogelijkheden voor een gesprek met de docenten en/of de mentor. De data van deze spreekavonden staan in de agenda.

Rapporten bovenbouw

De leerlingen in de bovenbouw krijgen eveneens drie keer per jaar een overzicht van de behaalde cijfers met het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Alle resultaten leiden tot afgeronde jaarcijfers, waarop wij beoordelen of we de leerling kunnen bevorderen.

Bevorderingsnormen

De overgangsnormen die wij tijdens het schooljaar 2022-2023 hanteren. Bovenbouwleerlingen kunnen het algemene gedeelte van het PTA de bevorderingsregeling op de website raadplegen. Bij de bevordering maken we gebruik van zorgvuldig samengestelde bevorderingsteams.