Vooraf

In dit boekje vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school, die ervoor zorgdraagt dat er een goed contact is tussen het thuisfront en de school. De dagelijkse gang van zaken op ISW Gasthuislaan is in handen van de directie van deze school. 

Ik wens leerlingen, ouders en teamleden een goed schooljaar.

Dhr. R.A.P. de Haan
Locatiedirecteur a.i.

ISW Gasthuislaan

Bezoekadres:
Gasthuislaan 145
2694 BE 's-Gravenzande 
T (0174) 44 55 88 
E [email protected]
I www.isw.info

Postadres
Postbus 78 
2690 AB 's-Gravenzande