Vooraf

Hieronder vindt u informatie over onze school. De dagelijkse gang van zaken op de locatie Gasthuislaan is in handen van de directie van deze locatie. Het is een ‘gids’ voor onze opleiding: een wegwijzer voor u en voor ons allen.

Naast mededelingen over de dagelijkse gang van zaken vindt u hier ook informatie die voor een goed contact tussen school en gezin noodzakelijk is. 

Ik wens leerlingen, ouders en teamleden een goed schooljaar.

Dhr. A. Goudswaard, locatiedirecteur
augustus 2019

ISW Gasthuislaan

Postadres
Postbus 78 
2690 AB 's-Gravenzande

Bezoekadres Gasthuislaan:
Gasthuislaan 145
2694 BE 's-Gravenzande 
T (0174) 44 55 88 
E gasthuislaan@isw.info
I www.isw.info