Contacten school/thuis Pagina afdrukken

Lees hier meer over informatieavonden, ouderavonden en spreekavonden, bereikbaarheid ouders en nieuws via e-mail. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Informatieavonden en spreekavonden Bereikbaarheid ouders Nieuws via e-mail

Informatieavonden en spreekavonden

Voor de ouders van de leerlingen organiseren wij aan het begin van het schooljaar (in de maand september/oktober) een kennismakingsavond. De data daarvan worden in de agenda vermeld. Ouders kunnen zo de mentor leren kennen. Voor de ouders van de leerlingen van de bovenbouwklassen organiseren wij begin oktober een voorlichtingsavond over de bovenbouw en het eindexamen. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. Nadat de leerlingen een rapport hebben gekregen organiseren wij een spreekavond voor de ouders. U krijgt bij het rapport een uitnodiging om een gesprek te voeren met de mentor en/of vakdocenten. Met hen kunt u praten over de vorderingen en het gedrag van uw zoon of dochter. Om een goede planning te kunnen maken, vragen wij u het formulier tijdig in te leveren. Voor de ouders van de leerlingen in het derde leerjaar organiseren wij in december een informatieavond over een aantal keuzevakken in de bovenbouw.

Bereikbaarheid ouders

Veel ouders hebben beiden een baan. Wilt u daarom de telefoonnummers waarop u overdag bereikbaar bent, aan ons doorgeven? In geval van nood kunnen wij u snel bereiken.

Nieuws via e-mail

Ook met het sturen van brieven aan ouders en leerlingen en andere berichten zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van e-mail. Zorgt u ervoor dat uw juiste e-mailadres bij ons bekend is. Raadpleeg regelmatig uw mail.