Hoogbegaafdheid op ISW Gasthuislaan

Leerlingen die hoogbegaafd zijn, kunnen rekenen op extra aandacht en uitdagingen op onze school. We hebben voldoende expertise in huis om je bij te staan als je extra begeleiding nodig hebt bij (hoog)begaafdheid en wat daarmee samenhangt. 

We vragen aan ouders om het gesprek aan te gaan met de mentor als passende hulp en zo mogelijk maatwerk nodig is. 

Hoogbegaafdheid op ISW Gasthuislaan