Privacy reglement

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons als school altijd al heel belangrijk is geweest. 

Op onze school is een privacyreglement van toepassing. Hierin worden onder andere de doelen en grondslag van verwerking van persoonsgegeven beschreven alsook wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
ISW Gasthuislaan beschikt ook over het protocol Sociale Media.