Eindexamensecretariaat

Met de invoering van de Tweede Fase is er sprake van twee respectievelijk drie eindexamenjaren op havo en vwo. Reeds in de voorexamenklassen worden examentoetsen afgenomen.
Dat houdt in dat er voor die leerjaren ook een officieel examenreglement en een officieel Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geldt en dat er een officiële examencommissie is.
 
De examencommissie staat naast de examensecretaris en het examensecretariaat en is voor het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering.