Instroom havo-4


Leerlingen met een diploma vmbo TL (mavo) hebben de mogelijkheid om over te stappen naar ISW Gasthuislaan Havo-4. Wij streven naar de beste aansluiting voor onze leerlingen. Om deze reden houden wij ons aan de toelatingscode van de VO raad

Daarnaast biedt onze school extra ondersteuning, zo krijgen alle overstappers voor een periode van 8 weken extra steunlessen wiskunde B en Geschiedenis. Op individuele basis is er ook ondersteuning voor Engels mogelijk. Ook krijgen overstappers extra begeleiding van de mentoren.


ISW Gasthuislaan plaatst leerlingen in havo-4 voor:

  1. Alle leerlingen met een diploma vmbo TL (mavo) die aan onderstaande eisen voldoen.
  2. Leerlingen met een overgangsbewijs van Havo-3 naar Havo-4.

ISW streeft naar voldoende beschikbare plekken voor alle overstappers van de Westlandse vmbo TL locaties op één van onze havo opleidingen van ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan.


De eisen voor de overstap van vmbo TL (mavo) zijn als volgt:

  • Leerling en aanleverende school houdt zich aan de hieronder gestelde procedure;
  • Positief advies vanuit de aanleverende school;
  • Leerling heeft een voortschrijdend gemiddelde van ten minste een 6,8 voor de vakken waarin in Havo-5 eindexamen wordt gedaan (NE, EN, 4 profielvakken en vak in het vrije deel);
  • Geen onvoldoende voor het voortschrijdend gemiddelde voor de vakken NE, EN, WI;
  • Gekozen vakken sluiten aan. Uitzonderingen zijn de startvakken: BSM (bewegen, sport & maatschappij), Bedrijfseconomie, Informatica, KUA-BV, KUA-MU en Biologie.  Eventueel maximaal één van de vakken GS of AK is een startvak.


De Procedure voor de overstap van vmbo TL (mavo) is als volgt:

  • Voor 1 februari aangeven bij de huidige decaan dat er een wens is tot overstappen, decaan geeft bij ISW Gasthuislaan aantallen aan;
  • Voor 8 maart het inschrijfformulier + kopie cijferlijst (met alle tot dan toe behaalde SE cijfers) bij de huidige decaan inleveren, decaan geeft aanmelding direct door;
  • Eind maart volgt bericht vanuit ISW Gasthuislaan over de inschrijving en de mogelijkheid tot plaatsing.


Keuzemogelijkheid ISW Gasthuislaan:

Zie hiervoor ons aanmeldformulier
*In verband met de voorgenomen wetswijziging raden wij leerlingen aan die vanaf schooljaar 2019/2020 willen overstappen een 7e vak te kiezen op de huidige vmbo TL (mavo) opleiding.


Meer informatie

Bij inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de huidige decaan van de aanleverende school. Bij vragen over de procedure kunt u zicht richten tot de leerjaarcoördinator Havo bovenbouw, dhr. drs. W.P.A. Jörning (jrg@isw.info) of de decaan dhr. N.C. de Fockert (frt@isw.info)