Instroom havo-4


Leerlingen met een diploma vmbo TL (mavo) hebben de mogelijkheid om over te stappen naar ISW Gasthuislaan Havo-4. Wij streven naar de beste aansluiting voor onze leerlingen. De doorstroomrechten zijn sinds juni 2020 veranderd en terug te vinden op de site van de VO-raad.

Daarnaast biedt onze school extra ondersteuning, zo krijgen alle overstappers in de eerste periode extra steunlessen wiskunde B en geschiedenis. Op individuele basis is er ook ondersteuning voor Engels mogelijk. Ook krijgen overstappers extra begeleiding van de mentoren.

ISW Gasthuislaan plaatst leerlingen in havo-4 voor:

 1. Alle leerlingen met een diploma vmbo TL (mavo) die aan onderstaande eisen voldoen.
 2. Leerlingen met een overgangsbewijs van Havo-3 naar Havo-4.

ISW streeft naar voldoende beschikbare plekken voor alle overstappers van de Westlandse vmbo TL locaties op één van onze havo opleidingen van ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan.


De eisen voor de overstap van vmbo TL (mavo) zijn als volgt:

 1. Als de leerling slaagt in 7 vakken (d.w.z. met een extra vak):
  De leerling heeft altijd een doorstroomrecht voor de Havo.

 2. Als de leerling examen doet in 6 vakken gelden de volgende voorwaarden:
 • Positief advies vanuit de aanleverende school;
 • Leerling heeft een voortschrijdend gemiddelde van ten minste een 6,8 voor de vakken waarin in Havo-5 eindexamen wordt gedaan (NE, EN, 4 profielvakken en vak in het vrije deel);
 • Geen onvoldoende voor het voortschrijdend gemiddelde voor de vakken NE, EN, WI;
 • Gekozen vakken sluiten aan. Uitzonderingen zijn de startvakken: BSM (bewegen, sport & maatschappij), Bedrijfseconomie, Informatica, KUA-BV, KUA-MU en Biologie. Eventueel maximaal één van de vakken GS of AK is een startvak.


De Procedure voor de overstap van vmbo TL (mavo) is als volgt:

 • Voor 1 februari aangeven bij de huidige decaan dat er een wens is tot overstappen, decaan geeft bij ISW Gasthuislaan aantallen aan;
 • Voor 9 maart het inschrijfformulier + in het geval van 6 eindexamenvakken: kopie cijferlijst (met alle tot dan toe behaalde SE cijfers) bij de huidige decaan inleveren, decaan geeft aanmelding direct door;
 • Medio april volgt bericht vanuit ISW Gasthuislaan over de inschrijving en de mogelijkheid tot plaatsing.


Aanmelden ISW Gasthuislaan:


Meer informatie

Bij inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de huidige decaan van de aanleverende school. Bij vragen over (het aansluiten van) vakkenpakketten kunt u zich richten tot de decaan dhr. N.C. de Fockert ([email protected]). Voor overige vragen of voor het digitaal opsturen van aanmeldingsformulieren voor havo-4 kunt u zich richten tot de leerjaarcoördinator havo bovenbouw dhr. H.J.M. Leijh ([email protected])