Ouderbijdrage ISW Gasthuislaan

 

De Rijksoverheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd willen wij vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen méér bieden dan dat wat op basis van deze financiering daadwerkelijk mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage voor de leermiddelen en leerlingenactiviteiten die buiten de overheidsfinanciering vallen.

De school wil de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig heeft ISW al jaren één van de laagste ouderbijdragen in de regio.

U ontvangt van de school hierbij een factuur voor deze ouderbijdrage.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage in overleg met de ouderraad vastgesteld op
€ 83,00 per leerling.

De volgende kosten worden hiermee gedekt:

 • extra leermiddelen ICT (gebruik van laptops, Chromebooks, updates, etc.)
 • vieringen rondom hoogtijdagen en andere extra curriculaire activiteiten voor leerlingen
 • facilitering ouder- en leerlingenraad (ruimte, koffie/thee, personele ondersteuning)
 • overige extra materiaalkosten

De locaties brengen zelf specifieke zaken in rekening zoals werkweken, excursies en overige activiteiten. Voor deze kosten zult u afzonderlijk facturen ontvangen.

Mocht de hoogte van de ouderbijdrage een groot bezwaar voor u zijn, dan kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de locatiedirecteur.

Dhr. R.A.P. de Haan
Locatiedirecteur a.i.
ISW Gasthuislaan

Cultuurkaart

Cultuurkaart

Hoe werkt de CJP cultuurkaart?

Het Cultuurkaart-budget is opgebouwd uit het tegoed dat beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gekenmerkt als de Bijdrage OCW. Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan wordt initieel €5,25 over de deelnemende leerlingen verdeeld. Dit bedrag wordt door de school opgehoogd met de Bijdrage School van €10,50 per leerling, waarmee er een bedrag van €15,75 per leerling beschikbaar is. Het totaalbedrag is aan te merken als Collectief Budget en wordt ingezet voor cultureel educatieve groepsactiviteiten. Dit is bijvoorbeeld een uitje naar een museum, een workshop op school of een theaterbezoek.

Naast dat de school de cultuurkaart gebruikt als Collectief Budget voor culturele activiteiten, krijgt elke leerling een eigen digitale CJP Cultuurkaart. Deze kan worden ingezet als kortingskaart. Voordat je deze kan gebruiken, moet de CJP eerst geactiveerd worden:

 • De leerlingen ontvangen een mail op het school emailadres om de CJP’s te activeren.
 • De leerlingen vullen hun gegevens in op de activatiepagina.
 • De leerlingen ontvangen een bevestigingsmail. De CJP’s zijn nu geactiveerd en de leerlingen kunnen nu gebruik maken van hun digitale pas om de beste kortingen te krijgen op bios, musea, voostellingen en festivals en de tofste deals met jouw favoriete merken. Kijk op www.cjp.nl waar je allemaal korting krijgt.

Computerregeling

Per 1 oktober 2021 is de computerregeling veranderd. Er is geen onderscheid meer in aanvragen voor kinderen of aanvragen voor volwassenen. Ook het aantal computers per gezin is losgelaten.

Heeft u een computer nodig voor uzelf óf voor uw kinderen die naar de middelbare school gaan? Als u voor langere tijd een laag inkomen heeft, dan kan de gemeente helpen.

Is uw aanvraag goedgekeurd dan kunt u een computer bestellen en afhalen. Dit kan alleen bij winkels die meedoen met de regeling.

U hoeft geen geld voor te schieten. U krijgt een tegoed op de WestlandPas. Hiermee betaalt u. Heeft u nog geen pas dan sturen wij die toe.

Computer

Met computer bedoelen we:

 • desktop
 • laptop
 • tablet
 • en bijbehorende software, monitor, toetsenbord, muis en printer, als dat nodig is.

U kunt eens per 5 jaar een aanvraag doen. Per aanvraag wordt maximaal een bedrag van € 500,00 gegeven.

Lees goed de voorwaarden* voordat u de aanvraag doet.

*Voorwaarden

 • uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs en heeft een computer nodig
 • u heeft zelf een computer nodig. Om zaken te regelen of om een cursus te volgen
 • u heeft langdurig een laag inkomen en kunt dat aantonen
 • uw inkomen is lager dan 120% van de inkomensnorm
 • de persoon waarvoor een computer wordt aangevraagd heeft de afgelopen 5 jaar hiervoor geen bijzondere bijstand  ontvangen
 • voor twee echtgenoten/partners kan maximaal één computer worden aangevraagd voor hen samen

Computerregeling Gemeente Rotterdam

Voor de leerlingen uit Hoek van Holland heeft de gemeente Rotterdam een vergelijkbaar ondersteuning pakket. Op de site van de Gemeente Rotterdam kunt u uitvoerige informatie vinden;

1.1 Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in Rotterdam voor hun kinderen financiële ondersteuning krijgen.

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden.

1.1.1 Stichting Meedoen in Rotterdam

Ouders met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen een aanvraag voor hun kinderen (4 tot 18 jaar) doen voor onder andere fiets, Chromebook, Squla, zwemles en aanvragen voor Jeugdfonds Sport en Cultuur. Kijk voor actuele informatie op Meedoen in Rotterdam

Stichting Meedoen in Rotterdam maakt deel uit van samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen.

1.1.2 Jeugdtegoed 

Het Jeugdtegoed is voor Rotterdamse kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar van ouders en verzorgers met een laag inkomen. Dit tegoed kan worden uitgegeven aan sport- en schoolspullen, kleding, fiets, laptop, tablet, grafische rekenmachine en openbaar vervoer. Het Jeugdtegoed is een bedrag dat gestort wordt op de Rotterdampas en uitgegeven kan worden bij verschillende winkels en de RET. Het kan niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld een schoolreis, maar wel voor allerlei andere (school)gerelateerde zaken.

1.1.3 Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Ouders kunnen via een contactpersoon een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sportclub of cultuurinstelling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt deel uit van samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen.

1.1.4 Jeugdeducatiefonds 

Uit het Jeugdeducatiefonds kunnen ouders en verzorgers met weinig inkomen voor hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar een bedrag krijgen voor het betalen van schoolreisjes, bijles of bijvoorbeeld een laptop.

Computerregeling
Overzicht facturen

Overzicht facturen

 

Overzicht van de facturen gedurende het schooljaar via WISCollect.

Handleiding voor WisCollect