Ouderbijdrage ISW Gasthuislaan

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerling-activiteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage € 83,- per leerling. Deze bijdrage is vrijwillig, bij het niet betalen van de ouderbijdrage worden leerlingen niet uitgesloten. 

De volgende activiteiten worden hiermee georganiseerd:

 • Sport- en cultuuractiviteiten
 • Vieringen in de klas
 • Activiteiten met de mentorklas
 • CJP kaart
 • Schoolfeesten

Wij brengen zelf specifieke zaken in rekening zoals werkweken, excursies en overige activiteiten. Voor deze kosten zult u afzonderlijk facturen ontvangen.

Dhr. R.A.P. de Haan
Locatiedirecteur a.i.
ISW Gasthuislaan

Cultuurkaart

Cultuurkaart

Hoe werkt het cultuurkaart-budget?

Het Cultuurkaart-budget van onze school is opgebouwd uit het tegoed dat beschikbaar wordt gesteld door het Ministerie van OCW. Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro verdeeld over de deelnemende leerlingen. Daarvan wordt initieel € 5,50 over de deelnemende leerlingen verdeeld, met daarbovenop de bijdrage school (€ 11 per leerling). Met het Cultuurkaart-budget betaalt de school activiteiten die door culturele instellingen worden aangeboden. Dit is bijvoorbeeld een uitje naar een museum, een workshop op school of een theaterbezoek. Binnenkort krijgt u van ons een factuur om dit bedrag van €11 over te maken ten behoeve van dit cultuurkaart-budget. 

De persoonlijke cultuurkaart – CJP 

Iedere leerling krijgt daarnaast een eigen digitale Cultuurkaart, een CJP (Cultureel Jongeren Paspoort). Deze kan worden ingezet als kortingskaart bij musea, theaters en bioscopen. Voordat je deze kan gebruiken, moet de CJP eerst geactiveerd worden:

De leerlingen ontvangen een mail op het school emailadres om de CJP’s te activeren.

De leerlingen vullen hun gegevens in op de activatiepagina.

De leerlingen ontvangen een bevestigingsmail. De CJP’s zijn nu geactiveerd en de leerlingen kunnen nu gebruik maken van hun digitale pas om de beste kortingen te krijgen op bios, musea, voostellingen en festivals en de tofste deals met jouw favoriete merken. Kijk op www.cjp.nl waar je allemaal korting krijgt.

 

Computerregeling

Per 1 oktober 2021 is de computerregeling veranderd. Er is geen onderscheid meer in aanvragen voor kinderen of aanvragen voor volwassenen. Ook het aantal computers per gezin is losgelaten.

Heeft u een computer nodig voor uzelf óf voor uw kinderen die naar de middelbare school gaan? Als u voor langere tijd een laag inkomen heeft, dan kan de gemeente helpen.

Is uw aanvraag goedgekeurd dan kunt u een computer bestellen en afhalen. Dit kan alleen bij winkels die meedoen met de regeling.

U hoeft geen geld voor te schieten. U krijgt een tegoed op de WestlandPas. Hiermee betaalt u. Heeft u nog geen pas dan sturen wij die toe.

Computer

Met computer bedoelen we:

 • desktop
 • laptop
 • tablet
 • en bijbehorende software, monitor, toetsenbord, muis en printer, als dat nodig is.

U kunt eens per 5 jaar een aanvraag doen. Per aanvraag wordt maximaal een bedrag van € 500,00 gegeven.

Lees goed de voorwaarden* voordat u de aanvraag doet.

*Voorwaarden

 • uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs en heeft een computer nodig
 • u heeft zelf een computer nodig. Om zaken te regelen of om een cursus te volgen
 • u heeft langdurig een laag inkomen en kunt dat aantonen
 • uw inkomen is lager dan 120% van de inkomensnorm
 • de persoon waarvoor een computer wordt aangevraagd heeft de afgelopen 5 jaar hiervoor geen bijzondere bijstand  ontvangen
 • voor twee echtgenoten/partners kan maximaal één computer worden aangevraagd voor hen samen

Computerregeling Gemeente Rotterdam

Voor de leerlingen uit Hoek van Holland heeft de gemeente Rotterdam een vergelijkbaar ondersteuning pakket. Op de site van de Gemeente Rotterdam kunt u uitvoerige informatie vinden;

1.1 Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in Rotterdam voor hun kinderen financiële ondersteuning krijgen.

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden.

1.1.1 Stichting Meedoen in Rotterdam

Ouders met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen een aanvraag voor hun kinderen (4 tot 18 jaar) doen voor onder andere fiets, Chromebook, Squla, zwemles en aanvragen voor Jeugdfonds Sport en Cultuur. Kijk voor actuele informatie op Meedoen in Rotterdam

Stichting Meedoen in Rotterdam maakt deel uit van samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen.

1.1.2 Jeugdtegoed 

Het Jeugdtegoed is voor Rotterdamse kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar van ouders en verzorgers met een laag inkomen. Dit tegoed kan worden uitgegeven aan sport- en schoolspullen, kleding, fiets, laptop, tablet, grafische rekenmachine en openbaar vervoer. Het Jeugdtegoed is een bedrag dat gestort wordt op de Rotterdampas en uitgegeven kan worden bij verschillende winkels en de RET. Het kan niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld een schoolreis, maar wel voor allerlei andere (school)gerelateerde zaken.

1.1.3 Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Ouders kunnen via een contactpersoon een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sportclub of cultuurinstelling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt deel uit van samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen.

1.1.4 Jeugdeducatiefonds 

Uit het Jeugdeducatiefonds kunnen ouders en verzorgers met weinig inkomen voor hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar een bedrag krijgen voor het betalen van schoolreisjes, bijles of bijvoorbeeld een laptop.

Computerregeling
Overzicht facturen

Overzicht facturen

 

Overzicht van de facturen gedurende het schooljaar via WISCollect.

Handleiding voor WisCollect