Ouderbijdrage ISW Gasthuislaan

 

De Rijksoverheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd willen wij vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen méér bieden dan dat wat op basis van deze financiering daadwerkelijk mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage voor de leermiddelen en leerlingenactiviteiten die buiten de overheidsfinanciering vallen.

De school wil de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig heeft ISW al jaren één van de laagste ouderbijdragen in de regio.

U ontvangt van de school hierbij een factuur voor deze ouderbijdrage.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage in overleg met de ouderraad vastgesteld op
€ 83,00 per leerling.

De volgende kosten worden hiermee gedekt:

  • extra leermiddelen ICT (gebruik van laptops, Chromebooks, updates, etc.)
  • vieringen rondom hoogtijdagen en andere extra curriculaire activiteiten voor leerlingen
  • facilitering ouder- en leerlingenraad (ruimte, koffie/thee, personele ondersteuning)
  • overige extra materiaalkosten

De locaties brengen zelf specifieke zaken in rekening zoals werkweken, excursies en overige activiteiten. Voor deze kosten zult u afzonderlijk facturen ontvangen.

Mocht de hoogte van de ouderbijdrage een groot bezwaar voor u zijn, dan kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de locatiedirecteur.

A. Goudswaard
Locatie directeur ISW Gasthuislaan

Cultuurkaart

Cultuurkaart

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP Cultuurkaart betalen voor activiteiten bij culturele organisaties. Met de Cultuurkaart krijgen leerlingen bovendien CJP-korting, onder andere bij het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en WOO HAH!

Voor algemene informatie en het gebruik van de CJP Cultuurkaart kijk op https://www.cjp.nl

Op de locatie ISW Gasthuislaan wordt per leerling per schooljaar een bijdrage voor de CJP cultuurkaart gevraagd van € 10,50. Het beschikbare schooltegoed van de CJP Cultuurkaart wordt jaarlijks gebruikt voor:

Leerjaar 1 – Dansdagen

Leerjaar 2 – Filmbezoek

Leerjaar 3 - Museumbezoek en workshops

Leerjaar 4 - Soldaat van Oranje (HAVO en VWO) + theaterbezoeken

Leerjaar 5/6- Filmbezoek en diverse theaterbezoeken

 

Voor algemeen gebruik binnen de school:

- Workshops bij de uitwisseling Duits

- Films bij Frans en geschiedenis

- Toneel bij Kunst en Nederlands

- Dans bij Kunst

en wat zich verder nog voordoet gedurende het jaar.

Overzicht facturen

Overzicht facturen

 

Overzicht van de facturen gedurende het schooljaar via WISCollect.

Handleiding voor WisCollect