Ouderbijdrage

De school gebruikt de ouderbijdrage voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school wil de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig heeft ISW al jaren één van de laagste ouderbijdrages in de regio. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen € 60,- en € 23 samen € 83,- per leerling. De volgende kosten worden daarmee gedekt:

  • extra leermiddelen ICT
  • vieringen
  • kosten ouder- en leerlingenraad
  • reproductiekosten
  • consumpties ouderavonden

De locaties brengen verder specifieke zaken in rekening zoals de werkweken, materialen, excursies e.d. Via Wiscollect ontvangt u bericht over de ouderbijdrage. Is de hoogte van de ouderbijdrage voor u een groot bezwaar, dan kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de locatiedirecteur.

Overzicht facturen

Overzicht facturen

 

Overzicht van de facturen gedurende het schooljaar via WISCollect.

Handleiding voor WisCollect