E-mailadressen en medewerkers Pagina afdrukken

Lees hier meer over de e-mailadressen van directie, leerjaarcoördinatoren, docenten, decanaat, zorgcoördinator/dyslexie, administratie, roosterzaken, conciërges, onderwijs assistenten en mediatheek. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Directie Leerjaarcoördinatoren Docenten Decanaat Zorgcoördinator/dyslexie Administratie Roosterzaken Conciërges Onderwijs assistentent Technisch onderwijs assistentent Mediatheek Bereikbaarheid

Directie

De directie is op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail, zie hieronder:

Dhr. A. Goudswaard

Locatiedirecteur 

gsd@isw.info 

Dhr. N. Duivenvoorden

 Adjunct-directeur onderbouw leerjaar 1-2

 dvn@isw.info

Mw. drs. M. van der Toorn

Adjunct-directeur bovenbouw leerjaar 3-6 

trn@isw.info

Leerjaarcoördinatoren

De leerjaarcoördinatoren zijn op school te bereiken via telefoonnummer (0174) 44 55 88 of via de e-mail, zie hieronder:

Dhr. S. van der Mark

Leerjaarcoördinator klas 1

mrk@isw.info

Dhr. A. van den Burg

Leerjaarcoördinator klas 2

brg@isw.info

Mw. L.G.M. Badoux

Leerjaarcoördinator klas 3

bdx@isw.info

Dhr. drs. W.P.A. Jörning

Leerjaarcoördinator havo 4 en havo 5

jrg@isw.info

Mw. drs. U.J.C.P.B. Nijpels-Voermans

Leerjaarcoördinator vwo 4, vwo 5 en vwo 6

nps@isw.info

Docenten

Docent

vak

E-mailadres

Mw. A. Aaldering

Chinees

adg@isw.info

Dhr. S.W.B. Agterberg 

lichamelijke opvoeding, BSM

agg@isw.info

Dhr. drs. M. Assies 

filosofie 

asi@isw.info

Mw. L.G.M. Badoux 

Engels 

bdx@isw.info

Dhr. H.H. van den Berg 

beeldende vorming

bgh@isw.info

Dhr. G.P.J. Bergenhenegouwen 

Duits, Nederlands 

bgn@isw.info

Dhr. C.M. de Boer 

aardrijkskunde 

bcm@isw.info

Dhr. W.M.J.M. Bom 

Nederlands 

bmw@isw.info

Mw. B.W.K. Bruggeling 

Frans 

bng@isw.info

Mw. E. de Bruijn

levensbeschouwelijke vorming

bun@isw.info

Dhr. A. van den Burg 

aardrijkskunde 

brg@isw.info

Mw. T.G. van Cappellen 

beeldende vorming, Kunst-Algemeen 

cpn@isw.info

Mw. N. Corbet 

Frans 

crt@isw.info

Dhr. Y. Darkaouiwiskundedki@isw.info

Mw. R. van Dijk 

Nederlands 

dyk@isw.info

Dhr. P. van Duijn 

lichamelijke opvoeding, coördinator boeken 

dun@isw.info

Dhr. drs. E.H. Dullaart 

geschiedenis 

drt@isw.info

Mw. L. Emmerzaallichamelijke opvoedingerl@isw.info
Dhr. A. EyongoFranseno@isw.info

Dhr. N.C. de Fockert

wiskunde

frt@isw.info

Mw. A.M.W. van Geest 

beeldende vorming 

gst@isw.info                       

Mw. L. Gijsbertsen

scheikunde, natuurkunde

gtn@isw.info

Dhr. R.L. Gras 

wiskunde 

grs@isw.info

Dhr. drs. B.C. Haneveld 

geschiedenis 

hnd@isw.info

Dhr. P. van der Harst 

geschiedenis 

hrt@isw.info

Mw. drs. K. Hartland 

economie, bedrijfseconomie 

htd@isw.info

Mw. J.A.C. Hartog 

wiskunde 

htg@isw.info

Dhr. drs. E.J.M. Havermans 

economie

hvs@isw.info

Mw. drs. M.M. Helder-van Niekerk 

Latijn, klassieke vorming, coördinator gymnasium

hdr@isw.info

Dhr. W.J.H. de Hilster 

Engels 

hlr@isw.info 

Mw. J.E.M. Hof

geschiedenis

hfj@isw.info

Dhr. J.W. Homans 

natuurkunde 

hos@isw.info

Mw. drs. P Y.J. van der Horst-van der Veen 

economie, bedrijfskunde

htp@isw.info

Mw. M. Idema

Duits

ima@isw.info

Mw. C.A.I. de Jonge

economie, bedrijfseconomie

jng@isw.info  

Dhr. drs. W.P.A. Jörning

scheikunde

jrg@isw.info

Mw. M.S. Keulemans 

biologie 

kls@isw.info

Dhr. H. Klapwijk

Duits

kpk@isw.info

Mw. E.K. Koene-Bastiaans 

Latijn, klassieke vorming 

kne@isw.info

Mw. L. van der Kolk

Nederlands, geschiedenis

kkl@isw.info

Mw. drs R.C.S. Koning 

Frans 

kng@isw.info

Dhr. J. de Koning 

natuurkunde, scheikunde 

kog@isw.info

Mw. E.M.H. Kuiper 

Duits 

kpr@isw.info

Mw. W. van Leeuwen-van den Bogaert 

wiskunde 

lun@isw.info

Dhr. H.J.M. Leijh

Nederlands

lei@isw.info  

Mw. S.M.M. Lindenhols-Hermans

levensbeschouwelijke vorming

lhs@isw.info  

Mw. N.A.A. van Loon

aardrijkskunde

vht@isw.info

Mw. drs. H.R. Makkink 

Engels 

mkk@isw.info         

Dhr. S. van der Mark 

lichamelijke opvoeding, BSM 

mrk@isw.info

Mw. drs. W. van der Meer-Schoone 

Nederlands 

mer@isw.info

Mw. D. van der Meer-van VlietEngelsmrv@isw.info

Mw. H.T. Meijer-de Vries 

muziek 

mjr@isw.info

Dhr. H.J. Mesaardrijkskunde

mes@isw.info

Mw. E.A. Mooij, MEdA

CKV, Kunst-Algemeen, kunstcoördinator

moo@isw.info

Dhr. G. Muldernatuurkundemld@isw.info

Dhr. A. van Nieuwkerk 

Nederlands 

nwk@isw.info

Mw. drs U.J.C.P. B. Nijpels-Voermans 

maatschappijleer 

nps@isw.info

Dhr. S. NobbeEngelsnbe@isw.info

Dhr. H.J.J. Noordam, MEd 

scheikunde, natuurkunde, eindexamensecretaris 

nrd@isw.info

Dhr. M.L.P. van Os

aardrijkskunde

osm@isw.info

Dhr. E. Overkleeft 

lichamelijke opvoeding, BSM, topsportcoördinator

ort@isw.info

Dhr. T.M. Pronk 

wiskunde 

prk@isw.info

Dhr. drs. A.J. Putter

Frans

ptr@isw.info

Dhr. A. Ras

Latijn, Grieks

ras@isw.info

Mevr. C. de Reus

lichamelijke opvoeding

res@isw.info

Mw. M.W.M. Roelands-Lansbergen 

wiskunde 

rns@isw.info

Mw. Y. van Rossum-Schweineberg 

Duits, Russisch

rom@isw.info

Dhr. J.J.M. Schippers 

informatica,informatiekunde, eindexamensecretaris 

sps@isw.info

Dhr. D. van der Schootmaatschappijleersct@isw.info

Mw. K.P.M. Steentjes

wiskunde

sts@isw.info

Dhr. M. Verheesen 

muziek 

vrn@isw.info

Mw. S.A.M. Vollebregt 

Nederlands 

vbt@isw.info

Dhr. P. Vrolijk

biologie

vrk@isw.info

Dhr. dr. A. F. Weidema 

biologie

wda@isw.info

Mw. C.A. Wong

Engels

won@isw.info 

Decanaat

Dhr. N.C. de Fockertschooldecaan havofrt@isw.info
Dhr. S.W.B. Agterberg
schooldecaan vwoagg@isw.info

Zorgcoördinator/dyslexie

Mevr. drs. I.M.P. Omvlee-Oorsprong 
ovl@isw.info

Administratie

Mw. C.P.G. Blansjaaradministratief medewerkster
Mw. N.B. Hanley 
administratief medewerkster 
Mw. M.G.W. Schüller-van Leeuwenhoofd administratie 
Mw. A. van Staalduinen administratief medewerkster
Mw. I.F.J.B. Westenberg administratief medewerkster

Roosterzaken

Dhr. J.A.M. van Mierlo
planningsmedewerker
Mw. D. Posthumus
planningsmedewerker
Mw. M. Rijkenplanningsmedewerker

Conciërges

Dhr. R.R.R. Roos conciërge
Dhr. K. Smit conciërge
Mw. C.P.G. Blansjaar avondconciërge

Onderwijs assistentent

Dhr. P.M. van Elswijk

Technisch onderwijs assistentent

Dhr. F. Ebbelaar
Dhr. drs. J.P.C. van Etten
Mw. J.E.D. Ruiz

Mediatheek

Mw. G. Potstra-van der Hoeven
Mw. C.P.G. Blansjaar
Mw. I.J. Vooijs

Bereikbaarheid

Het onderwijsondersteunend personeel is telefonisch tijdens de openingsuren op school bereikbaar.