Financiën Pagina afdrukken

Wat betaalt u bij ons op school aan ouderbijdrage, wat zijn de schoolkosten, hoe bestelt u de schoolboeken, wanneer krijgt u tegemoetkoming in de studiekosten en informatie over de collectieve scholierenongevallenverzekering. Klik op één van onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Ouderbijdrage Wiscollect Schoolkosten Gymkleding - sportkleding Boeken Brugklaskamp Tegemoetkoming in de studiekosten Ongevallenverzekering Aansprakelijkheid Rekeningnummers Reisverzekering Garderobekluisjes

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerling-activiteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage € 83,- per leerling. Deze bijdrage is vrijwillig, bij het niet betalen van de ouderbijdrage worden leerlingen niet uitgesloten. 

 • De volgende activiteiten worden hiermee georganiseerd:
 • Sport- en cultuuractiviteiten
 • Vieringen in de klas
 • Activiteiten met de mentorklas
 • CJP kaart
 • Schoolfeesten

Wiscollect

Wij werken met het programma WIScollect voor het innen van de diverse betalingen. Het betreft bijvoorbeeld de ouderbijdrage, kosten voor de excursies, reizen, activiteitendag enz.

Dit heeft de volgende voordelen:

 • Beter overzicht van de jaarlijkse kosten per leerling;
 • separate betalingen van alle in rekening gebracht kosten;
 • naast overboeken behoort ook het betalen via IDeal tot de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u:

U heeft van ons een e-mail ontvangen met een link waarmee u kunt inloggen op een digitale omgeving. Hier ziet u vervolgens overzicht van de activiteiten van uw kind en de bijbehorende kosten. Bij nieuwe activiteiten volgt een email naar het adres zoals dit in Magister onder het ouder-1-account bekend is. Hier kunt u aangeven of en zo ja hoe u deze ouderbijdragen wilt betalen. Wij willen u daarom vragen om, wanneer u dit nog niet gedaan heeft, uw e-mailadres door te geven aan de school (via [email protected]) en/of te controleren (in het ouder account in magister) of deze nog klopt in onze administratie.

Het emailadres van het ouder-1-account wordt door school veelvuldig gebruikt om u te informeren. Het is van groot belang dat dit adres bij ons bekend is.

Schoolkosten

Meer informatie over schoolkosten kunt u hier vinden.

De scholen brengen specifieke zaken in rekening.  Dit betreft:

 • Persoonsgebonden materiaal, deze kosten zijn voor rekening van de ouders/verzorgers en zijn bijvoorbeeld praktijkkleding (categorie 2). Voor het innen van deze kosten, werken wij met het programma WIScollect. U kunt de factuur verwachten aan de start van het schooljaar. 
 • Aanschaf voor eigen device, de school biedt de leerling een volwaardig alternatief als leenapparaat indien de device niet kan worden aangeschaft (categorie 3). U kunt bij de start van het schooljaar aangeven of u van deze regeling gebruik wilt maken.
 • De vrijwillige ouderbijdrage, dit is voor extra activiteiten, waaronder excursies en werkwekenbuiten het verplichte onderwijsprogramma. Ouders zijn niet verplicht deze bijdragen te voldoen, leerlingen worden niet uitgesloten. De school heeft deze bijdragen wel nodig om de extra activiteiten plaats te laten vinden. Bij onvoldoende betalende deelnemers kan de school de activiteit annuleren. Voor het innen van deze kosten, werken wij met het programma WIScollect. De facturen worden gedurende schooljaar verstuurd/de factuur kunt aan de start van het schooljaar verwachten.

Gymkleding - sportkleding

Deelname aan de les lichamelijke opvoeding in elk leerjaar is alleen toegestaan in sportkleding/ gymkleding die voldoet aan de volgende kledingvoorschriften:

 • Elke leerling draag een blauw shirt met het ISW-logo.
 • Elke leerling draagt een zwarte korte broek (boven kniehoogte).
 • Elke leerling draagt binnen zaalschoenen (geen afgevende, zwarte, zool) en buiten sportschoenen.

In overleg met de docent mag de leerling dragen:

 • Sportbroek/ legging
 • Lange mouwen shirt
 • Hoofddoek (sport) - verkrijgbaar via school

Deze drie kledingstukken zijn uit het ISW assortiment en hebben het ISW-logo.

Kosten

 • Het sportshirt kost € 18,99 en de setprijs voor een sportshirt en short is € 27,50.
 • Het lange mouwen shirt kost € 26,99. 
 • Sportbroek/ legging kost € 44,90.
 • De setprijs voor de kleding met lange mouwen is € 62,50.

De kleding is uit voorraad leverbaar en verkrijgbaar bij:

Sport 2000 Naaldwijk 
Emmastraat 6
2671 ET  Naaldwijk
Sport 2000 Rob v.d. Geest
Langestraat 233
2691 BG  's-Gravenzande
T (0174) 67 06 56 T (0174) 41 28 67

Boeken

Alle leermiddelen die een leerling gedurende een schooljaar gebruikt, zijn gratis. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald. Dit zijn de volgende lesmaterialen:

 • lesboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal

Wat is niet kosteloos?

Ouders betalen zelf de artikelen die leerlingen meerdere jaren gebruiken en/of artikelen die meerdere gezinsleden gebruiken. Onder de noodzakelijke schoolkosten vallen onder andere:

 • atlas
 • schrijfwaren
 • woordenboek
 • agenda
 • de kosten van ICT-middelen (zoals een computer of Chromebook) - Wanneer ouders de device niet aanschaffen biedt de school een volwaardig alternatief aan.
 • pennen en dergelijke
 • rekenmachines
 • sportkleding

Brugklaskamp

De brugklassen aan de Gasthuislaan gaan in september een halve week op brugklaskamp naar Oldebroek in Gelderland. De overige dagen worden andere activiteiten op school aangeboden.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Ouders van studerende kinderen (vanaf 18 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Ouders kunnen deze voor het volgende leerjaar aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor inlichtingen of het aanvragen van brochures kunnen zij terecht bij Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl), (050) 599 77 55 en informatie over de studiekosten is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen verzekerd tijdens schooluren en evenementen in schoolverband en ook gedurende het rechtstreeks van huis naar school reizen en omgekeerd. De verzekering is ook van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden of leerwerkovereenkomst en tijdens het rechtstreeks van huis naar de stageplaats reizen en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan, zijn hier dus meeverzekerd. Schade aan materiële zaken zoals brillen, beugels, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd.

Voor genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voor zover de kosten niet al ergens anders zijn verzekerd en tot een maximaal bedrag. Het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt niet onder de dekking van de ongevallenverzekering.

 

Aansprakelijkheid

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade waar de school aansprakelijk voor is. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat:

 • De school en het schoolbestuur zijn niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse evenementen en activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld aan een bal tegen de bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt in beginsel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus niet door de school vergoed.
 • De school is in eerste instantie niet aansprakelijk voor schade die door onrechtmatig gedrag van leerlingen op school is veroorzaakt. Leerlingen of (indien zij jonger zijn dan 14 jaar) hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of –activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Rekeningnummers

 • NL54 ABNA 05444 491 42 - t.n.v. St. Lucas onderwijs o.v.v. ISW Gasthuislaan excursies
 • NL41 ABNA 05444 232 83 - t.n.v. St. Lucas onderwijs o.v.v. Bijzondere activiteiten

Reisverzekering

Voor de scholen die vallen onder Lucas Onderwijs, zoals ISW, is een reisverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt wereldwijd dekking voor reizen, kampen en excursies die door of onder toezicht van de school plaatsvinden. De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • Medische kosten
 • Extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie
 • Bagage
 • Reisdocumenten

Garderobekluisjes

Iedere leerling krijgt bij inschrijving aan onze opleiding een garderobekluisje toegewezen. Voor het kluisje moet de leerling een borgsom van € 10,- betalen. Daarnaast bedraagt de jaarlijkse huur € 3,50. Als de leerling de originele kluissleutel aan het eind van zijn schoolcarrière inlevert, ontvangt hij de borgsom terug. De leerling is aansprakelijk voor schade aan het kluisje. Is een leerling jonger dan 18 jaar dan zijn de ouders aansprakelijk. Bij verlies van de sleutel plaatsen wij een nieuw slot in het kluisje. Dit gebeurt om fraude met de sloten te voorkomen. De leerling betaalt een bedrag van € 13,50 voor de kosten van een nieuw aan te brengen slot. We willen hier benadrukken dat het om veiligheidsredenen verboden is om een kopie van de kluissleutel te laten maken. Jassen en/of andere losse kledingstukken mogen leerlingen niet in het lokaal meenemen. De regelgeving over het gebruik van de garderobekluisjes is vastgelegd in een gebruikersovereenkomst die elke leerling bij inschrijving ontvangt.