Activiteiten Pagina afdrukken

Lees hier meer over leerlingactiviteiten, schoolpas en excursies. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Rekeningnummers Leerlingactiviteiten Schoolpas Excursies

Rekeningnummers

  • NL54 ABNA 05444 491 42 - t.n.v. St. Lucas onderwijs o.v.v. ISW Gasthuislaan excursies
  • NL41 ABNA 05444 232 83 - t.n.v. St. Lucas onderwijs o.v.v. Bijzondere activiteiten

Leerlingactiviteiten

De leerlingenvereniging coördineert, organiseert en stimuleert activiteiten op sportief, cultureel en recreatief gebied. Dit gebeurt meestal buiten de lessen om. Het bestuur van de leerlingenvereniging bestaat uit ten minste vijf personen. In de loop van het jaar organiseert de leerlingenvereniging regelmatig activiteiten en festiviteiten. Alleen voor door de school georganiseerde en toegestane evenementen dragen wij verantwoordelijkheid. Voor alle andere activiteiten die leerlingen buiten de school organiseren, kunnen we dit uiteraard niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het eindexamengala dat de eindexamenleerlingen zelf buiten de school organiseren. In deze gevallen zijn introducés (ook niet-leerlingen) toegestaan en op een dergelijke avond wordt er soms alcohol geschonken. Hiervoor neemt de school geen verantwoordelijkheid en kan zij ook niet aansprakelijk gesteld worden.

Overigens heeft de school een alcohol-ontmoedigingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op het alcoholbeleid van de overheid. Bij activiteiten die wij zelf organiseren, schenken wij geen alcohol. Als leerlingen voorafgaand aan een schoolactiviteit alcohol hebben gedronken, dan laten we hen niet toe. Leerlingen die tijdens een schoolavond (bijvoorbeeld bij een blaasproef) worden betrapt op alcoholgebruik, worden van het feest verwijderd na hun ouders telefonisch te hebben ingelicht. Daarna volgt een sanctie van de school met betrekking tot de toegang tot volgende schoolfeesten.

Schoolpas

Alle leerlingen ontvangen bij aanvang van de opleiding een pasje waarop hun foto en leerlingnummer staat. Het beleid van de school is dat ze de schoolpas altijd bij zich moeten hebben want met deze pas kunnen ze in de mediatheek boeken lenen, van de computer gebruik maken, (bovenbouw) toetsen kunnen maken en toegang krijgen tot door de school georganiseerde festiviteiten. Wij gebruiken de schoolpas ook om telaatkomers digitaal te registreren. Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de pas brengen wij € 8,50 in rekening voor vervanging.

Excursies

Excursies zijn waardevolle aanvullingen op het reguliere onderwijs in een vak. Wel streven wij ernaar alle excursies in een beperkt aantal weken te organiseren, zodat er geen roosterwijzigingen nodig zijn. Zie voor kosten van de excursies onder het hoofdstuk “Financiën”.