Afmelding van leerlingen Pagina afdrukken

Lees hier meer over het afmelden van leerlingen.
Afmelding van leerlingen

Afmelding van leerlingen

Is uw zoon of dochter ziek of kan hij of zij vanwege een andere wettige reden de school niet bezoeken? 

In dat geval dient u deze absentie vóór 8.00 uur van die lesdag door te geven via:

1. Magister app  (klik hier voor de handleiding), of
2. Voicemail (0174) 445580, of
3. Telefonisch (0174) 445588  

Graag onder vermelding van naam, klas en reden. Wilt u de leerling afmelden voor een toets of schoolactiviteit, dan vragen we u dit telefonisch te doen.

Een leerling die zich in de loop van de lesdag ziek voelt, meldt zich af bij de frontoffice. Wij verzoeken u als ouder van een leerling die jonger dan 18 jaar is, daarna naar de school te bellen dat u met de afwezigheid akkoord bent.

Alleen wanneer u als ouder consequent aan deze afmeldingen meewerkt, kunnen wij problemen bij het schoolverzuim snel oplossen. Leerlingen die onterecht afwezig zijn, verspelen het recht op het inhalen van eventueel gemiste toetsen en kunnen worden aangemeld bij de leerplichtambtenaar.

Voor bovenbouwleerlingen geldt voor toetsen en tijdens (school)examenperiodes een aparte regeling. Zie hiervoor het Programma van Toetsing en Afsluiting dat alle eindexamenkandidaten in ieder geval vóór 1 oktober 2023 op de schoolsite kunnen raadplegen.

Andere afmeldingen (bijzonder verlof) dienen ingeleverd te worden bij de leerjaarcoördinator van het schooljaar. Lees hier meer over Bijzonder verlof.