Kwaliteit en afspraken Pagina afdrukken

Hier leest u meer over het protocol gescheiden ouders, privacyreglement en de onderwijsinspectie. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Protocol gescheiden ouders Sportbeleid Cultuurbeleid Kwaliteitszorg Onderwijsinspectie

Protocol gescheiden ouders

Klik hier voor het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders en de bijlage: Welke ouder heeft recht op welke informatie.

Sportbeleid

Sommige leerlingen beoefenen topsport. Ze moeten zich daarvoor vaak extra inspanningen getroosten. Wanneer uw kind tot de (sub)top op (inter) nationaal niveau behoort, overleggen wij met u welke faciliteiten de school kan bieden. Wij zijn van mening dat het combineren van topsport en studie in het reguliere voortgezet onderwijs heel goed mogelijk is. Coördinator van het sportstudiebeleid is de heer E. Overkleeft, docent lichamelijke opvoeding en BSM. U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen per e-mail: [email protected].

Cultuurbeleid

Soms zijn leerlingen heel erg goed in het bespelen van een muziekinstrument of kunnen goed zingen, dansen  of acteren. Om dat talent verder te ontwikkelen moeten zij zich vaak extra inspanningen getroosten. Wanneer uw kind zeer talentvol is, bekijken wij welke faciliteiten de school kan bieden. Wij zijn van mening dat het combineren van studie op cultureel gebied en studie in het voortgezet onderwijs heel goed mogelijk is. Coördinator van het cultuurstudiebeleid is mevrouw M. van der Eijk. U kunt rechtstreeks contact opnemen met haar per e-mail: [email protected].

Kwaliteitszorg

Wij houden in het kader van de kwaliteitszorg cyclisch tevredenheidsmetingen onder leerlingen, medewerkers en ouders. In een collegiale visitatieprocedure hebben wij ouders, leerlingen en medewerkers bevraagd over thema’s die aandacht verdienen binnen school. Daarnaast betrekken wij deze groepen heel regelmatig bij ons beleid. Leerjaarcoördinatoren zijn in gesprek met leerlingen over de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Op deze manier werken we samen systematisch aan kwaliteitsverbetering. Door verantwoording af te leggen maken wij transparant wat we goed doen en wat beter kan.

Onderwijsinspectie

De inspectie houdt namens de rijksoverheid toezicht op het onderwijs. Ouders hebben de mogelijkheid een beroep te doen op de inspectie wanneer zij menen dat de school geen bevredigende oplossing vindt voor een probleem. ISW valt onder het Rijksinspectiekantoor Zoetermeer. Het BRIN-nummer van de school is 21 HC. Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, kunnen ouders bellen met het telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.