De ouderraad zoekt versterking!

 | De ouderraad zoekt versterking! | Het nieuws van ISW | Nieuws | Onze school
Gepubliceerd op: 23 januari 2024

De ouderraad zoekt versterking! 

De ouderraad van ISW Gasthuislaan zoekt versterking! De ouderraad bestaat uit ouders die willen meedenken en meepraten over de aangelegenheden die zij als ouders belangrijk vinden.

Voor wie?

Elke ouder die een kind heeft op ISW Gasthuislaan, kan zich aanmelden voor de ouderraad, ongeacht welk leerjaar zijn/haar kind zit. Om de samenstelling efficiënt te houden, wordt er gestreefd naar 10 tot 12 ouders. Voor elk leerjaar zit idealiter 1 ouder in de ouderraad. Voor de brugklas heeft het onze voorkeur om tenminste 2 ouders zitting te laten nemen in de ouderraad. Dit omdat na het eerste jaar de splitsing havo/vwo plaatsvindt. Een ouder die in de brugklas ouderraadslid wordt, kan indien hij/zij dit wenst, doorstromen naar de volgende leerjaren.

Wat doet een ouderraad? De ouderraad vergadert minimaal 5 maal per schooljaar middels een vast schema. Onderwerpen die besproken worden zijn:

  • Interne en externe communicatie
  • Veiligheid in en om de scholen
  • Onderwijsvernieuwing
  • 4M model
  • De overgang van onderbouw naar bovenbouw
  • Beoordelingsrubrics
  • Terugkoppeling locatieraad
  • Terugkoppeling medezeggenschapsraad

Lijkt jou dit leuk? Of wil je meer informatie hierover hebben? Neem dan contact op met Debby Koehler van de ouderraad. De ouderraad kunt u bereiken via het emailadres [email protected]

‹ Terug naar overzicht