Vwo

Het vwo duurt zes jaar en bestaat uit atheneum en gymnasium. Deze opleiding is vooral bedoeld als vooropleiding voor het wetenschappelijk onderwijs. Op het atheneum is naast de breedte van leerstof ook de diepte van belang, evenals de samenhang tussen vakken. Een grote zelfstandigheid en veel eigen initiatief zijn kenmerkend voor deze vorm van onderwijs. Naast het ontwikkelen van vaardigheden ligt de nadruk op het vergaren van kennis en het tegemoetkomen aan jouw wetenschappelijke belangstelling.

Toelating

Met een vwo-advies van de basisschool heeft een leerling de mogelijkheid om in 1 gymnasium (-plus) of 1 atheneum (-plus) te starten. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerlingen een (of twee) profiel(en). 

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatsschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Na deze opleiding
Na het succesvol afronden van de vwo-opleiding heeft de leerling de mogelijkheid om door te stromen naar bijvoorbeeld een universiteit of HBO.