Te laat Pagina afdrukken

Lees hier meer over het 3-6-9-12 regeling, vaak spijbelen of te laat en leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Te laat komen (3-6-9-12-regeling) Vaak spijbelen of te laat …. Naar Halt!

Te laat komen (3-6-9-12-regeling)

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een leerling zich verslaapt en daardoor te laat komt. Landelijke cijfers wijzen echter uit dat steeds meer leerlingen regelmatig te laat komen. De leerplichtambtenaren in het Westland en Rotterdam hanteren een landelijke beleidsmaatregel om het ongeoorloofd te laat komen strenger aan te pakken. Dat beleid geldt voor alle leerlingen van onze locatie. Dat betekent dat wij strak moeten letten op te laat komen. Bovendien komen leerlingen eerder in aanraking met de leerplichtambtenaar, wanneer ze te vaak ongeoorloofd te laat komen op school. Wat houdt de regeling in? Is een leerling drie keer te laat in het gehele cursusjaar, dan krijgt u een melding daarvan via de mail. De vierde keer meldt een leerling zich de volgende dag om 07.30 uur op school. Dat geldt ook voor vijf en zes keer te laat komen. Vanaf de zevende keer neemt de leerjaarcoördinator een individuele maatregel. Bij de elfde keer te laat komen ontvangt u een brief en meldt de school het te laat komen via de website van IBG bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Vanaf twaalf keer zal melding bij de leerplichtambtenaar blijven plaatsvinden. Wie erg veel te laat komt, krijgt te maken met het Bureau-Halt.

Vaak spijbelen of te laat …. Naar Halt!

Jongeren die veel spijbelen of te laat komen, stuurt de leerplichtambtenaar door naar Bureau Halt. Wat houdt dat in? Halt Hollands Midden Haaglanden heeft een lik-op-stukbeleid ontwikkeld samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie. Hier ondergaat de jongere de ‘Halt-afdoening Spijbelen’. Dit is een instrument om vroeg en snel te kunnen ingrijpen bij schoolverzuim of bij structureel te laat komen. Bovendien signaleert Halt eventuele achterliggende problematiek van de jongere in een vroeg stadium. Bij Halt voeren leerlingen een taak- en/of leerstraf uit van maximaal veertien uur. Natuurlijk moeten ze in de tussentijd naar school. Als de leerling de gemaakte afspraken nakomt en niet meer spijbelt of te laat komt, geeft Halt een positief signaal aan de afdeling Leerplicht van de gemeente. De leerplichtambtenaar seponeert dan de zaak. Dat betekent dat er geen strafvervolging door Justitie plaatsvindt.