Havo 4

Op deze pagina staan de PTA's van Havo 4 voor het schooljaar 2020 - 2021.

  • Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen, inclusief de bevorderingsregeling naar Havo 5.
  • In het PTA wordt bij toetsen verwezen naar 'schoolweek'. (Voor toetsmomenten geldt echter altijd het toetsrooster!)
  • In de agenda staan alle belangrijke data van dit schooljaar.

Na elke rapportperiode is er de mogelijkheid om 1 schoolexamenvak uit deze periode te herkansen. 
Je dient je daarvoor op te geven via de ELO van Magister.
De data wanneer je je op kan geven voor een herkansing en de datum wanneer een herkansing is, kun je vinden in de jaarplanning.
Let op! Als je je niet op tijd opgeeft, mag je niet herkansen.

De toetsen per vak volgen hieronder. Wanneer je op een vak klikt, verschijnt het PTA in een pdf-bestand. Je kunt dit eventueel uitprinten.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijke deel:

CKV versie 6 april 2021
Engels versie 6 april 2021
Levensbeschouwelijke vorming versie 6 april 2021
Lichamelijke opvoeding versie 6 april 2021
Maatschappijleer versie 6 april 2021
Nederlands versie 6 april 2021

Combinatiecijfer:
CKVLevensbeschouwelijke vorming en Maatschappijleer PTA 2020 - 2021

Leerlingen met profiel Cultuur & Maatschappij

Aardrijkskunde versie 6 april 2021
Duits versie 14 april 2021
Frans versie 6 april 2021
Geschiedenis versie 6 april 2021
Kunst algemeen versie 6 april 2021
Kunst beeldende vorming versie 6 april 2021
Kunst muziek  versie 6 april 2021
Rekenen (alleen voor C&M zonder wiskunde) versie 6 april 2021

Leerlingen met profiel Economie & Maatschappij

Aardrijkskunde versie 6 april 2021
Economie versie 14 april 2021
Geschiedenis versie 6 april 2021
Wiskunde A versie 6 april 2021

Leerlingen met profiel Natuur & Gezondheid

Aardrijkskunde (keuze) versie 6 april 2021
Biologie versie 14 april 2021
Natuurkunde (keuze) versie 6 april 2021
Scheikunde versie 6 april 2021
Wiskunde A (keuze) versie 6 april 2021
Wiskunde B (keuze) versie 6 april 2021

Leerlingen met profiel Natuur & Techniek


Biologie versie 14 april 2021
Natuurkunde versie 6 april 2021
Scheikunde versie 6 april 2021
Wiskunde B versie 6 april 2021

Vrije ruimtevakken

Bedrijfseconomie versie 6 april 2021

BSM versie 6 april 2021
Duits versie 14 april 2021
Frans versie 6 april 2021

Informatica versie 6 april 2021
Wiskunde A versie 6 april 2021