Vwo 5

Op deze pagina staan de PTA's van Vwo 5 voor het schooljaar 2020 - 2021.

  • Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen, inclusief de bevorderingsregeling naar Vwo 6.
  • In het PTA wordt bij toetsen verwezen naar 'schoolweek'.
  • In de agenda staan alle belangrijke data van dit schooljaar. 

Na elke rapportperiode is er de mogelijkheid om 1 schoolexamenvak uit deze periode te herkansen. 
Je dient je daarvoor op te geven via de ELO van Magister.
De data wanneer je je op kan geven voor een herkansing en de datum wanneer een herkansing is, kun je vinden in de jaarplanning.
Let op! Als je je niet op tijd opgeeft, mag je niet herkansen.

De toetsen per vak volgen hieronder. Wanneer je op een vak klikt, verschijnt het PTA in een pdf-bestand. Je kunt dit eventueel uitprinten.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijke deel:

CKV versie 6 april 2021
Duits versie 6 april 2021
Engels versie 6 april 2021
Frans versie 6 april 2021
Grieks (gymnasium) versie 6 april 2021
Latijn (gymnasium) versie 6 april 2021
Levensbeschouwelijke vorming versie 6 april 2021
Lichamelijke opvoeding versie 6 april 2021
Nederlands versie 6 april 2021

Combinatiecijfer:
Maatschappijleer (afgerond in leerjaar 4) Zie PTA 2019 - 2020.
CKV en Levensbeschouwelijke vorming PTA 2020 - 2021

Leerlingen met profiel Cultuur en Maatschappij

Aardrijkskunde versie 6 april 2021
Duits versie 6 april 2021
Frans versie 6 april 2021
Geschiedenis versie 6 april 2021
Kunst algemeen versie 6 april 2021
Kunst beeldende vorming versie 6 april 2021
Kunst muziek versie 6 april 2021
Wiskunde A (keuze) versie 6 april 2021
Wiskunde C (keuze) versie 6 april 2021

Leerlingen met profiel Economie en Maatschappij

Aardrijkskunde versie 6 april 2021
Economie versie 6 april 2021
Geschiedenis versie 6 april 2021
Wiskunde A versie 6 april 2021

Leerlingen met profiel Natuur en Gezondheid

Aardrijkskunde (keuze) versie 6 april 2021
Biologie versie 6 april 2021
Natuurkunde (keuze) versie 6 april 2021
Scheikunde versie 6 april 2021
Wiskunde A (keuze) versie 6 april 2021
Wiskunde B (keuze) versie 6 april 2021

Leerlingen met profiel Natuur en Techniek

Biologie versie 6 april 2021
Natuurkunde versie 6 april 2021
Scheikunde versie 6 april 2021
Wiskunde B versie 6 april 2021
Wiskunde D versie 6 april 2021

Vrije ruimtevakken

Bedrijfseconomie versie 6 april 2021
BSM versie 6 april 2021
Duits versie 6 april 2021
Economie versie 6 april 2021

Frans versie 6 april 2021
Filosofie versie 6 april 2021
Informatica versie 6 april 2021
Wiskunde D versie 6 april 2021