Havo 5

Op deze pagina staat het PTA van Havo 5 voor het examenjaar 2021 - 2022.
Het PTA is opgebouwd uit het profielwerkstuk (PWS) en de vakken die de leerling volgt.

  • Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen. Dat geeft namelijk de regels en voorwaarden van het schoolexamen én het centraal examen.
  • Het examenrooster van 2022.
  • De toegestane hulpmiddelen bij het examen. 
  • In de agenda staan alle belangrijke data van dit schooljaar.

Na elke schoolexamenperiode is er de mogelijkheid om 1 schoolexamenvak uit deze periode te herkansen. 
Je dient je daarvoor op te geven via de ELO van Magister.
De data wanneer je je op kan geven voor een herkansing en de datum wanneer een herkansing is, kun je vinden in de jaarplanning.
Let op! Als je je niet op tijd opgeeft, mag je niet herkansen.

De toetsen per vak volgen hieronder. Wanneer je op een vak klikt, verschijnt het PTA in een pdf-bestand. Je kunt dit eventueel uitprinten.

Profielwerkstuk (PWS)

Handleiding van het profielwerkstuk.

Vakken uit het gemeenschappelijke deel:

Engels 
Lichamelijke opvoeding
Nederlands 

Combinatiecijfer:
CKV, Levensbeschouwelijke vorming en Maatschappijleer (afgerond in leerjaar 4) zie PTA 2020 - 2021.
Profielwerkstuk (PWS) PTA 2021 - 2022

Leerlingen met profiel Cultuur & Maatschappij

Aardrijkskunde 
Duits gewijzigd 17 november 2021
Frans 
Geschiedenis 
Kunst algemeen is onderdeel van  beeldende vorming en van muziek.
Kunst beeldende vorming 
Kunst muziek

Leerlingen met profiel Economie & Maatschappij

Aardrijkskunde
Economie 
Geschiedenis
Wiskunde A 

Leerlingen met profiel Natuur & Gezondheid

Aardrijkskunde (keuze) 
Biologie 
Natuurkunde (keuze)
Scheikunde
Wiskunde A (keuze) 
Wiskunde B (keuze) 

Leerlingen met profiel Natuur & Techniek

Biologie 
Natuurkunde
Scheikunde 
Wiskunde B 

Vrije ruimtevakken

Bedrijfseconomie
BSM
Economie 
Duits gewijzigd 17 november 2021
Frans 
Informatica 
Wiskunde A