Vwo 5

Op deze pagina staan de PTA's van Vwo 5 voor het schooljaar 2021 - 2022.

  • Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen, inclusief de bevorderingsregeling naar Vwo 6.
  • In het PTA wordt bij toetsen verwezen naar 'schoolweek'.
  • In de agenda staan alle belangrijke data van dit schooljaar. 

Na elke rapportperiode is er de mogelijkheid om 1 schoolexamenvak uit deze periode te herkansen. 
Je dient je daarvoor op te geven via de ELO van Magister.
De data wanneer je je op kan geven voor een herkansing en de datum wanneer een herkansing is, kun je vinden in de jaarplanning.
Let op! Als je je niet op tijd opgeeft, mag je niet herkansen.

De toetsen per vak volgen hieronder. Wanneer je op een vak klikt, verschijnt het PTA in een pdf-bestand. Je kunt dit eventueel uitprinten.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijke deel:

CKV 
Duits
Engels 
Frans 
Grieks (gymnasium)
Latijn (gymnasium) 
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands 

Combinatiecijfer:
Maatschappijleer (afgerond in leerjaar 4) Zie PTA 2020 - 2021.
CKV PTA 2021 - 2022.

Leerlingen met profiel Cultuur en Maatschappij

Aardrijkskunde 
Duits
Frans
Geschiedenis 
Kunst algemeen 
Kunst beeldende vorming 
Kunst muziek 
Wiskunde A (keuze) 
Wiskunde C (keuze) 

Leerlingen met profiel Economie en Maatschappij

Aardrijkskunde
Economie
Geschiedenis 
Wiskunde A 

Leerlingen met profiel Natuur en Gezondheid

Aardrijkskunde (keuze)
Biologie
Natuurkunde (keuze) 
Scheikunde 
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde B (keuze)

Leerlingen met profiel Natuur en Techniek

Biologie 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Wiskunde B
Wiskunde D 

Vrije ruimtevakken

Bedrijfseconomie 
BSM 
Duits 
Economie 

Frans 
Filosofie
Informatica 
Wiskunde D