Vwo 4

Op deze pagina staan de PTA's van Vwo 4 voor het schooljaar 2022 - 2023.

  • Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen, inclusief de bevorderingsregeling naar Vwo 5.
  • In het PTA wordt bij toetsen verwezen naar 'schoolweek'.
  • In de agenda staan alle belangrijke data van dit schooljaar. 

Na elke rapportperiode is er de mogelijkheid om 1 schoolexamenvak uit deze periode te herkansen. 
Je dient je daarvoor op te geven via de ELO van Magister.
De data wanneer je je op kan geven voor een herkansing en de datum wanneer een herkansing is, kun je vinden in de jaarplanning.
Let op! Als je je niet op tijd opgeeft, mag je niet herkansen.

De toetsen per vak volgen hieronder. Wanneer je op een vak klikt, verschijnt het PTA in een pdf-bestand. Je kunt dit eventueel uitprinten.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijke deel:

CKV
Duits
Engels
Frans versie 12 april 2023
Latijn (gymnasium) 
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer
Nederlands 

Combinatiecijfer:
CKV (deel 1) en Maatschappijleer PTA 2022 - 2023

Leerlingen met profiel Cultuur en Maatschappij

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Kunst algemeen 
Kunst beeldende vorming 
Kunst muziek 
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde C (keuze) 

Leerlingen met profiel Economie en Maatschappij

Aardrijkskunde 
Economie 
Geschiedenis 
Wiskunde A 

Leerlingen met profiel Natuur en Gezondheid

Aardrijkskunde (keuze) 
Biologie 
Natuurkunde (keuze)
Scheikunde 
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde B (keuze) 

Leerlingen met profiel Natuur en Techniek

Biologie
Natuurkunde 
Scheikunde 
Wiskunde B 
Wiskunde D

Vrije ruimtevakken

Bedrijfseconomie 

BSM versie 10 oktober 2022

Duits
Economie 

Filosofie 

Frans versie 12 april 2023
Informatica

Wiskunde D