Vwo 6

Op deze pagina staat het PTA van Vwo 6 voor het examenjaar 2022 - 2023.
Het PTA is opgebouwd uit het profielwerkstuk (PWS) en de vakken die de leerling volgt.

  • Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen. Dat geeft namelijk de regels en voorwaarden van het schoolexamen én het centraal examen.
  • Het examenrooster van 2023.
  • De toegestane hulpmiddelen bij het examen. 
  • In de agenda staan alle belangrijke data van dit schooljaar.

Na elke schoolexamenperiode is er de mogelijkheid om 1 schoolexamenvak uit deze periode te herkansen. 
Je dient je daarvoor op te geven via de ELO van Magister.
De data wanneer je je op kan geven voor een herkansing en de datum wanneer een herkansing is, kun je vinden in de jaarplanning.
Let op! Als je je niet op tijd opgeeft, mag je niet herkansen.

De toetsen per vak volgen hieronder. Wanneer je op een vak klikt, verschijnt het PTA in een pdf-bestand. Je kunt dit eventueel uitprinten.

Profielwerkstuk (PWS)

Handleiding van het profielwerkstuk.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijke deel:

Engels 
Duits 
Frans 
Grieks (gymnasium)
Latijn (gymnasium) 
Lichamelijke opvoeding
Nederlands

Combinatiecijfer:
Maatschappijleer (afgerond in leerjaar 4) Zie PTA 2020 - 2021.
CKV (afgerond in leerjaar 5) Zie PTA 2021 - 2022.
Profielwerkstuk (PWS) PTA 2022 - 2023

Leerlingen met profiel Cultuur en Maatschappij 

Aardrijkskunde 
Duits 
Frans 
Geschiedenis 
Kunst algemeen is onderdeel van beeldende vorming en van muziek.
Kunst beeldende vorming 
Kunst muziek 
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde C (keuze)

Leerlingen met profiel Economie en Maatschappij

Aardrijkskunde 
Economie 
Geschiedenis 
Wiskunde A 

Leerlingen met profiel Natuur en Gezondheid

Aardrijkskunde (keuze) 
Biologie 
Natuurkunde (keuze) gewijzigd 16-03-23
Scheikunde 
Wiskunde A (keuze) 
Wiskunde B (keuze) 

Leerlingen met profiel Natuur en Techniek

Biologie (keuze) 
Natuurkunde gewijzigd 16-03-23
Scheikunde 
Wiskunde B 
Wiskunde D 

Vrije ruimtevakken

Bedrijfseconomie
BSM 
Duits 
Economie 
Frans 
Filosofie
Informatica 
Wiskunde D