Havo 4

Op deze pagina staan de PTA's van Havo 4 voor het schooljaar 2022 - 2023.

  • Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen, inclusief de bevorderingsregeling naar Havo 5.
  • In het PTA wordt bij toetsen verwezen naar 'schoolweek'. (Voor toetsmomenten geldt echter altijd het toetsrooster!)
  • In de agenda staan alle belangrijke data van dit schooljaar.

Na elke rapportperiode is er de mogelijkheid om 1 schoolexamenvak uit deze periode te herkansen. 
Je dient je daarvoor op te geven via de ELO van Magister.
De data wanneer je je op kan geven voor een herkansing en de datum wanneer een herkansing is, kun je vinden in de jaarplanning.
Let op! Als je je niet op tijd opgeeft, mag je niet herkansen.

De toetsen per vak volgen hieronder. Wanneer je op een vak klikt, verschijnt het PTA in een pdf-bestand. Je kunt dit eventueel uitprinten.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijke deel:

CKV 
Engels 
Lichamelijke opvoeding 
Maatschappijleer
Nederlands versie 5 juni 2023

Combinatiecijfer:
CKV en Maatschappijleer PTA 2022 - 2023

Leerlingen met profiel Cultuur & Maatschappij

Aardrijkskunde 
Duits
Frans 
Geschiedenis 
Kunst algemeen 
Kunst beeldende vorming 
Kunst muziek
Rekenen (alleen voor C&M zonder wiskunde) 

Leerlingen met profiel Economie & Maatschappij

Aardrijkskunde 
Economie 
Geschiedenis 
Wiskunde A

Leerlingen met profiel Natuur & Gezondheid

Aardrijkskunde (keuze) 
Biologie 
Natuurkunde (keuze) versie 12 april 2023
Scheikunde 
Wiskunde A (keuze) 
Wiskunde B (keuze) 

Leerlingen met profiel Natuur & Techniek


Biologie 
Natuurkunde versie 12 april 2023
Scheikunde
Wiskunde B

Vrije ruimtevakken

Bedrijfseconomie 

BSM 
Duits 
Frans 

Informatica 
Wiskunde A